Juteinin esiopetus

Opinkuja 2   
13720 Parola

Ryhmät:

Riimiratsut / 050 550 2199
Runorallit / 050 344 1834

Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.