Yksityinen päivähoito

Päivähoito ryhmäperhepäivähoitokodissa, ostopalveluna

Varhaiskasvatuslain mukaan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa toimimalla perhepäivähoitajana tai muuten pitämällä yllä lasten päivähoitoa, tulee ilmoittaa siitä varhaiskasvatustoimistoon kahden viikon kuluessa toiminnan alkamisesta.

Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystiedot:

Hyyrynen Piia – 040 836 7008
Laitinen Outi – 044 348 8113
Salonen Sanna – 044 358 7877

Yksityinen päivähoito ja yksityisen hoidon tuki

Yksityinen päivähoito on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa, kunnan valvomaa ja tukemaa päivähoitoa. Yksityistä päivähoitoa haetaan suoraan halutusta päivähoitopaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksuista.

Kunta tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea sekä kuntalisää. Myös palkatessaan lapsilleen kotiin hoitajan vanhemmat voivat saada yksityisen hoidon tukea. Tällöin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:sta.

Yksityisiä päiväkoteja Hämeenlinnassa
Englanninkielinen päiväkoti
Jaarlin Päiväkodit Oy
Päiväkoti Sinitiuku
Touhula liikuntapäiväkodit, Jukola ja Tarvasmäki
Karhuryhmän päiväkoti