Päiväkodit ja perhepäivähoito

Toiminta-ajatus:

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. Jokaista lasta autetaan kiipeämään sille vuorelle, johon hänellä on mahdollisuus.

Lapset arvostavat varhaiskasvatuksessa: