Esiopetuksen osapäivähoito

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikkaa, täyttäkään myös varhaiskasvatushakemus.

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään päivähoidosta perheen bruttotulojen mukainen maksu.

Esiopetuksen ulkopuoliselta hoitoajalta peritään päivähoitomaksua seuraavasti:

hoidon laajuus 80 h/kk peritään 40 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta
hoidon laajuus 81-120 h/kk peritään 60 % kokopäivähoidon kuukausimaiksusta
hoidon laajuus 121-146 h/kk peritään 80 % kokopäivähoidon kuukausimaksusta

Esiopetuksen osapäivähoidon toteutuneet tunnit tarkistetaan kuukausittain, mikäli tunnit ylittävät varatun tuntirajan, maksupäätös muutetaan korkeammaksi. Maksut peritään takautuvasti, siltä ajalta, kun ne ovat ylittäneet varatun tuntirajan.