Esiopetuksen matkakustannuskorvaus

Esiopetus liittyy usemmiten päivähoitoon eli esiopetuksen lisäksi lapsi tarvitsee päivähoitoa. Tällöin vanhemmat vastaavat lapsen edestakaisesta kuljetuksesta myös esiopetukseen, koska se on osa hoitopäivää.

Silloin kun vanhemmat valitsevat lapselle vain lainmukaisen maksuttoman esiopetuksen (4h/pv) lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen, mikäli matkan pituus kunnan määrittelemään lähiesiopetuspaikkaan on yli 5 km. Matka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin pihalta esiopetuspaikan pihalle.

Mikäli matka esioppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu esioppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, voidaan kuljetus myöntää tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä joko terveydellisten syiden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemus esiopetuksen kuljetuskustannusten korvaamisesta toimitetaan sivistysjohtajalle sivistystoimistoon.