Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut

Kuraattori-. ja psykologi työn tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäseminene sekä koulunkäyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Koulukuraattori ja koulupsykologi osallistuvat myös oppilaan tukitoimien suunnitteluun.

Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Työskentely tapahtuu kouluilla yksilö-, ryhmä- ja kouluyhteisötason toimintana, joka käsittää tukea antavia keskusteluja, ryhmätyömenetelmiä, konsultaatiota sekä verkostoyhteistyötä.

Koulupsykologin työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi oppimisen tukeminen. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin, mielialaan, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Lapsen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä voi ottaa myös perheneuvolaan. Tarvittaessa koulupsykologi tekee huoltajan suostumuksella psykologisia tutkimuksia ala- ja yläkouluikäisten oppimisvalmiuksien kartoittamiseksi sekä eskouluikäisten kehitystason ja kouluvalmiuden kartoittamiseksi. Koulupsykologi työskentelee pääasiassa Koulutien työpisteellä ja tarvittaessa kouluilla ja eskouluilla.

Oppilas tai opiskelija voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai -psykologiin oma-aloitteisesti. Tapaamiselle voi ohjautua myös vanhempien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Koulukuraattoriin tai -psykologiin voi ottaa yhteyttä myös Wilma-viestillä.

 • Maria Jokiniemi
 • koulupsykologi
 • 040 761 9184
 • Koulutie 4 as 5, 13720 Parola
 • esiopetus
 • Sivistystoimiala
 • Parolan koulu, Parolan Yhteiskoulu, Pekolan Koulu
 • Laura Airaksinen
 • koulupsykologi
 • 050 476 2435
 • Koulutie 4 as 5, 13720 Parola
 • Sivistystoimiala
 • Juteinin koulu, Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Parolan Yhteiskoulu
 • Johanna Kynäkoski
 • koulukuraattori
 • 050 443 1845
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Sivistystoimiala
 • Parolan koulu, Parolan lukio, Parolan Yhteiskoulu, Pekolan Koulu
 • Tiina Tuori
 • koulukuraattori
 • 050 463 9340
 • Koulutie 4 as 5, 13720 Parola
 • Hämeen ammatti-instituutti (Lepaa)
 • Sivistystoimiala
 • Juteinin koulu, Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Parolan koulu