Oppilaaksi ottaminen

Hattulan kunta muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston perusopetuken oppilaaksiottoperiaatteet päivitetty alkaen 1.8.2022 (8.3.2022§10)

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTAMISEN PERIAATTEET 1.8.2022 ALKAEN

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä lomake, oppilaspaikan hakeminen, joka palautetaan sivistystoimistoon, Myllytie 33, 13720 Parola.

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta aiempaan tai vuotta säädettyä myöhempään, on siitä täytettävä hakemus, ja toimitettava sivistystoimistoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto.

Pidennettyä oppivelvollisuutta haettaessa tulee toimittaa hakemus sivistystoimistoon, mukaan lääkärin lausunto.

Oppilas muuttaa

Mikäli oppilas muuttaa kunnan sisällä tai toiselle paikkakunnalle, tulee siitä ajoissa ilmoittaa luokanvalvojalle tai sivistystoimistoon.

Toiseen kuntaan muuttavan oppilaan oikeus käydä Hattulassa koulua katsotaan tapauskohtaisesti.

  • Jari Wihersaari
  • Johtava rehtori
  • 050 574 5616
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • Sivistystoimiala
  • Sivistystoimen hallinto