Oppilaaksi ottaminen

Hattulan kunta muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Sivistyslautakunta on 19.9.2018 § 55 hyväksynyt Perusopetuksen oppilaaksiottamisen periaatteet 1.1.2019

Oppilaspaikkaa haetaan täyttämällä lomake, oppilaspaikan hakeminen, joka palautetaan sivistystoimistoon, Myllytie 33, 13720 Parola.

Koulun aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

Mikäli huoltajat haluavat siirtää koulun aloitusta vuotta aiempaan tai vuotta säädettyä myöhempään, on siitä täytettävä hakemus, ja toimitettava sivistystoimistoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla psykologin lausunto.

Pidennettyä oppivelvollisuutta haettaessa tulee toimittaa hakemus sivistystoimistoon, mukaan lääkärin lausunto.

Oppilas muuttaa

Mikäli oppilas muuttaa kunnan sisällä tai toiselle paikkakunnalle, tulee siitä ajoissa ilmoittaa luokanvalvojalle tai sivistystoimistoon.

Toiseen kuntaan muuttavan oppilaan oikeus käydä Hattulassa koulua katsotaan tapauskohtaisesti.

  • Minna Kallio
  • Juteinin koulun rehtori
  • 050 340 4546
  • Opinkuja 2, 13720 Parola
  • Pedagoginen kehittäminen
  • Sivistystoimiala