Oppilaaksi ottaminen perusopetuksen 1. vuosiluokalle

Oppilaspaikan hakeminen

Hattulassa koulutulokkaat saavat viikon 6 aikana päätöksen koulupaikasta. Koulutulokkaan tiedot on tarkistettu väestörekisteristä 4.1.2023. Mikäli ette ole saaneet päätöstä koulupaikasta tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, tulee ottaa yhteyttä sivistystoimistoon. Päätöksen mukana toimitetaan muutoksenhakuohje sekä kouluun tutustumisen ja vanhempainiltojen ajankohdat.

Huoltajan tulee ilmoittaa Wilmassa vastaanottavansa kunnan osoittama koulupaikka, muuta ilmoittautumista ei tarvita. Wilma-tunnukset on toimitettu esikoululaisten huoltajille esiopetuksen aloittamisen yhteydessä. Mikäli sinulla ei ole Wilma-tunnuksia, ota yhteyttä sivistystoimistoon. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisena määräyksenä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston 8.3.2022 § 10 hyväksymien oppilaaksi ottamisen periaatteita noudattaen.

PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTAMISEN PERIAATTEET 1.8.2022 ALKAEN

Toissijainen koulupaikka

Huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa, jos perhe toivoo muuta kuin osoitettua lähikoulua. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

Hakemus toissijaiseen kouluun tai kuntaan (molempien huoltajien allekirjoitus)

 

 • Marjukka Lehti
 • palvelusuunnittelija
 • 050 4648 905
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
 • Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto
 • Tuula Ijäs-Räikkönen
 • toimistosihteeri
 • 050 509 0302
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
 • Sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinto