Oppilaaksi ottaminen perusopetuksen 1. vuosiluokalle

Oppilaspaikan hakeminen

Hattulassa koulutulokkaat saavat viikon 6 aikana päätöksen koulupaikasta. Koulutulokkaan tiedot on tarkistettu väestörekisteristä 15.1.2020. Mikäli ette ole saaneet päätöstä koulupaikasta tai oppilaan kotikunta on muu kuin Hattula, tulee ottaa yhteyttä sivistystoimistoon. Päätöksen mukana toimitetaan muutoksenhakuohje sekä kouluun tutustumisen ja vanhempainiltojen ajankohdat.

Huoltajan tulee ilmoittaa Wilmassa vastaanottavansa kunnan osoittama koulupaikka, muuta ilmoittautumista ei tarvita. Wilmassa lomake on avoinna 4.2-23.2.2020. Wilma-tunnukset on toimitettu esikoululaisten huoltajille esiopetuksen aloittamisen yhteydessä. Lähikoulu osoitetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan ja täydentävänä kunnallisena määräyksenä sivistyslautakunnan 19.9.2018 hyväksymien oppilaaksi ottamisen periaatteita noudattaen.

Perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet

Toissijainen koulupaikka

Huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa, jos perhe toivoo muuta kuin osoitettua lähikoulua. Toissijaiseen kouluun haettaessa huoltajat sitoutuvat vastaamaan oppilaan koulumatkakuljetuksista.

Hakemus toissijaiseen kouluun (molempien huoltajien allekirjoitus)

 • Minna Kallio
 • vt. johtava rehtori
 • 050 340 4546
 • Opinkuja 2, 13720 Parola
 • Pedagoginen kehittäminen
 • Sivistystoimiala
 • Tuula Ijäs-Räikkönen
 • toimistosihteeri
 • 050 509 0302
 • Myllytie 33, 13720 Parola
 • Vuorotteluvapaalla 28.2.2021 asti
 • Sivistystoimiala
 • Sivistystoimen hallinto