Koulutapaturmat

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. (Perusopetuslaki 34 1)

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa ja on äkillinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Myös luokkaretkillä tai leirikoulussa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli toiminta on koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Tapaturman sattuessa pyritään antamaan ensiapu koulussa ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Vanhempiin pyritään aina saamaan yhteys tapaturman sattuessa. Huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärissäkäynneistä. Oppilaan tapaturmasta on aina koulussa täytettävä tapaturmailmoituslomake, joka toimitetaan sivistystoimistoon rehtorin allekirjoituksella. Hammastapaturmien sattuessa tulisi opettajan antaa oppilaalle mukaan vahinkoilmoitus jo hammashoitolaan mentäessä. Lomake saatavissa sivistystoimistosta tai kouluilta.

Tapaturmailmoitus täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.

Korvaushakemuksessa mainittava, jos on käynyt lääkärissä tai terveyskeskuksessa ja missä on käynyt ja kuka lääkäri/terveydenhoitaja hoitanut.

Mitä korvataan?

Hoito kunnallisessa terveydenhoidossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla
– alle 18-vuotiaat:

Alle 18-vuotiaiden hoito terveyskeskuksissa on maksutonta

– yli 18-vuotiaat sekä yksityisen puolen lääkärikäynnit

Yli 18-vuotiaille korvataan hoito alkuperäisiä laskuja ja kuitteja vastaan. Samoin yksityisellä puolella tehdyt lääkärikäynnit. Huom. laskusta tulee olla tehtynä Kela-vähennys.

 

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin tällaisissa tapauksissa on asiasta tiedotettava mahdollisimman pian koulua ja noudatettava yllä olevia ohjeita. Koulutapaturman ollessa kyseessä, on terveyskeskuksessa tai keskussairaalassa mainittava, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku tulee suoraan sivistystoimistoon.

Silmälasit korvataan, jos ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä.

Huoltajalle aiheutuneiden kulujen korvaaminen

Mikäli tapaturman kohteeksi joutuneelle oppilaalle aiheutuu kustannuksia esim. välittömään kuljetukseen liittyviä taksimaksuja, tulee taksimaksusta toimittaa kuitti sivistystoimistoon. Oman auton käytöstä tulee huoltajan toimittaa matkakorvaushakemus sivistystoimistoon.

Korvaus maksetaan siis tapaturmasta johtuneistä välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista (Huom. ei fysikaalisesta hoidosta aiheutuneita kuluja).

Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajennin kuin välittömien sairaskulujen osalta, on se tehtävä omalla kustannuksella.

Vakuutus ei korvaa

Korvauksen piiriin ei kuulu esimerkiksi matkatavaroiden katoaminen tai oppilaan sairastuminen. Esimerkiksi silmälasien, pyöräilykypärän tai kuulokoneen rikkoontumista vakuutus ei korvaa, ellei tapaturma ole vaatinut ensiapuluonteista lääkärinhoitoa. Esinevahinkoja ei korvata.

Hattulassa vakuutusyhtiönä on Protector Vakuutus.

  • Heini Mäkelä
  • Toimistosihteeri
  • 050 563 0862
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • Sivistystoimiala
  • Sivistystoimen hallinto