Henkilökunta

Opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi, venäjä)
Jalonen Päivi (äidinkieli)
Järvinen Anne (äidinkieli, virkavap)
Kervinen Maija (englanti)
Lehto Anna (äidinkieli)
Pajasmaa Eija (englanti)
Simola Magdaleena (englanti)
Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)
Turkki Päivi (ruotsi, saksa)

Matemaattiset aineet:

Jokivuori Päivi (Rossin sij)
Peltonen Jari
Rossi Heini (virkavap)
Sabel Mikko
Sederholm Leila
Vuorenoja-Tuominen Jaana
Yli-Heikkuri Outi
Ylitalo Elina

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto)
Niskanen Minna (biologia, maantieto, virkavap)
Karikytö Katariina (biologian, maantieto, Niskasen sij)

Taito- ja taideaineet:

Ahonen Marja-Leena (kotitalous)
Grönberg Päivi (kuvataide)
Julén Anneli (musiikki)
Ketola Kirsti (kotitalous)
Laitila Esko (liikunta)
Lamminaho-Saarinen Tiina (liikunta, Meriläisen sij)
Meriläinen Emmi-Riina (liikunta, virkavap)
Ohvo Tuula (käsityö)
Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto)
Takaniemi Jukka (käsityö)

Erityisopetus:

Eilola Salla
Hartikainen Minna-Liisa
Lahti Pekka
Sjöberg Sami
Lindholm Sari

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Sintonen Sinimaarit
Ypyä Kyösti (opinto-ohjaaja)

Uskonto:

Antola Sari

Jopo-luokka

Purmonen Heini

Opinto-ohjaaja:

Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Juntumaa Eeva
Ranta-Knuuttila Unni
Pyykkönen Heli
Saarinen Taina
Tuominen Outi

Muu henkilökunta:

Anttila Pekka (kouluisäntä)
Heikkinen Toni (kouluisäntä)
Huotari Maija (nuoriso-ohjaaja)
Jokiniemi Maria (koulupsykologi)
Airaksinen Laura (koulupsykologi)
Kynäkoski Johanna (kuraattori)
(kouluterveydenhoitaja)