Henkilökunta

Opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi, venäjä) (7E luokanvalvoja)
Jalonen Päivi (äidinkieli) (7A-luokanvalvoja)
Karjalainen Kaisa (espanja)
Kervinen Maija (englanti, ruotsi)
Keränen Elisa, vs. (äidinkieli) (7C-luokanvalvoja)
Lehto Anna (äidinkieli) (8B-luokanvalvoja)
Pajasmaa Eija (ruotsi, englanti)
Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)
Turkki Päivi (ruotsi) (9C-luokanvalvoja)
Ylisipola Vilma (äidinkieli) (7G-luokanvalvoja)

Matemaattiset aineet:

Jäntti Tuire (8G-luokanvalvoja)
Moilanen Johanna (8A-luokanvalvoja)
Paavola Arttu, vs.
Rossi Heini
Sabel Mikko (9B-luokanvalvoja)
Vuorenoja-Tuominen Jaana (7D-luokanvalvoja)

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto) (7B-luokanvalvoja)
Niskanen Minna (biologia, maantieto) (9E-luokanvalvoja)

Taito- ja taideaineet:

Grönberg Päivi (kuvataide)
Ketola Kirsti (kotitalous) (9F-luokanvalvoja)
Knuutila Elisa (kotitalous) (8F-luokanvalvoja)
Laitila Esko (liikunta)
Mäkelä Artturi (musiikki) (8C-luokanvalvoja)
Ohvo Tuula (käsityö) (7F-luokanvalvoja)
Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto) (9A-luokanvalvoja)
Sippola Lauri (käsityö) (8D-luokanvalvoja)
Tyni Outi (liikunta)

Erityisopetus:

Eilola Salla
Lahti Pekka (7., 8., 9. – luokanvalvoja)
Lastu Mirva (7K, 8K, 9K- luokanvalvoja)
Lindholm Sari
Saha Katja (7i, 8i, 9i – luokanvalvoja)
Sjöberg Sami

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Pusa Sinimaarit (8E-luokanvalvoja)
Ypyä Kyösti (vararehtori) (9D-luokanvalvoja)

Uskonto:

Antola Sari

Elämänkatsomustieto

Keränen Elisa

Jopo-luokka

Purmonen Heini

Opinto-ohjaaja:

Pusa Sinimaarit
Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Annila Pirjo
Baggström Minna
Kujala Linda
Paappanen Anni
Salmi Iida
Ranta-Knuuttila Unni

Muu henkilökunta:

Airaksinen Laura (koulupsykologi) 050 476 2435
Kynäkoski Johanna (kuraattori) 050 443 1845
Niemimaa Emmi (kouluterveydenhoitaja) 050 416 8186
Kalliopohja Mika (kiinteistönhoito) 050 327 5631
Nisumäki Markku (kouluisäntä) 0400 748 464
Saarinen Mirka (nuoriso-ohjaaja) 050 306 6650