Henkilökunta

Opettajien ja ohjaajien sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi) (7E luokanvalvoja)
Jalonen Päivi (äidink) (7A-luokanvalvoja)
Karjalainen Kaisa (espanja)
Kervinen Maija (englanti, ruotsi)
Keränen Elisa, vs. (äidinkieli) (7C-luokanvalvoja)
Lehto Anna (äidinkieli) (8B-luokanvalvoja)
Pajasmaa Eija (ruotsi, englanti)
Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)
Turkki Päivi (ruotsi) (9C-luokanvalvoja)
Ylisipola Vilma (äidinkieli) (7G-luokanvalvoja)

Matemaattiset aineet:

Jäntti Tuire (8G-luokanvalvoja)
Moilanen Johanna (8A-luokanvalvoja)
Paavola Arttu, vs. (9A-luokanvalvoja)
Rossi Heini
Sabel Mikko (9B-luokanvalvoja)
Vuorenoja-Tuominen Jaana (7D-luokanvalvoja)

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto) (7B-luokanvalvoja)
Niskanen Minna (biologia, maantieto) (9E-luokanvalvoja)

Taito- ja taideaineet:

Grönberg Päivi (kuvataide)
Ketola Kirsti (kotitalous) (9F-luokanvalvoja)
Knuutila Elisa (kotitalous) (8F-luokanvalvoja)
Laitila Esko (liikunta)
Mäkelä Artturi (musiikki) (8C-luokanvalvoja)
Ohvo Tuula (käsityö) (7F-luokanvalvoja)
Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto)
Sippola Lauri (käsityö) (8D-luokanvalvoja)
Tyni Outi i(liikunta)

Erityisopetus:

Eilola Salla
Lahti Pekka (7., 8., 9. – luokanvalvoja)
Lastu Mirva (7K, 8K, 9K- luokanvalvoja)
Lindholm Sari
Saha Katja (7i, 8i, 9i – luokanvalvoja)
Sjöberg Sami

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Pusa Sinimaarit (8E-luokanvlvoja)
Ypyä Kyösti (vararehtori) (9D-luokanvalvoja)

Uskonto:

Antola Sari

Elämänkatsomustieto

Keränen Elisa

Jopo-luokka

Purmonen Heini

Opinto-ohjaaja:

Pusa Sinimaarit
Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Annila Pirjo
Baggström Minna
Karppinen Janica
Kujala Linda
Lindholm Ninni
Paappanen Anni
Salmi Iida
Ranta-Knuuttila Unni

Muu henkilökunta:

Airaksinen Laura (koulupsykologi)
Kynäkoski Johanna (kuraattori)
(kouluterveydenhoitaja)
Nisumäki Markku (kouluisäntä)
Saarinen Mirka (nuoriso-ohjaaja)