Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Opettajat:

Oppimisympäristö 1 (1-2) 050 400 5568

Heikurinen Mirja (luokanopettaja)
Heikkinen Minna Maari (luokanopettaja)
Ketonen Pirkko-Liisa (erityisluokanopettaja)
Kuusa Maarit (kouluohjaaja)
Pedersen Anu-Liisa (luokanopettaja, vararehtori, 050 400 5459)
Tienhaara Mona (luokanopettaja)

Oppimisympäristö 2 (3-4) 050 430 2108

Heikkinen Minna-Liisa (luokanopettaja)
Kerälä Kaisa (luokanopettaja)
Korhonen Juho (luokanopettaja)
Ruuska Pirkko (luokanopettaja)
Haapalainen Jaana (erityisluokanopettaja) 050 343 7208
Rättyä Eija (kouluohjaaja)
Nisumäki Sonja (kouluohjaaja)

 

Lisäksi:
Rantalainen Soile (englanti)
Turkki Päivi (ruotsi)

Iltapäivätoiminta: 050 563 1361

Muu henkilökunta:

Jalasvirta Sari (keittiö)
Airaksinen Laura (koulupsykologi)
Kalliopohja Mika (kiinteistönhoitaja)
Kovero Piritta (ateriapalveluesimies)
Tuori Tiina (kuraattori)
Niemimaa Emmi (kouluterveydenhoitaja) 050 416 8186