Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Opettajat:

Oppimisympäristö 1 (1-2) 050 400 5568

Heikurinen Mirja (luokanopettaja)
Ketonen Pirkko-Liisa (erityisluokanopettaja)
Kuusa Maarit (vastaava kouluohjaaja)
Pedersen Anu-Liisa (luokanopettaja, vararehtori, 050 400 5459)
Tienhaara Mona (luokanopettaja)

Oppimisympäristö 2 (3-4) 050 430 2108

Heikkinen Minna-Liisa (luokanopettaja)
Korhonen Juho (luokanopettaja)
Ruuska Pirkko (luokanopettaja)
Haapalainen Jaana (erityisluokanopettaja) 050 343 7208
Rättyä Eija (kouluohjaaja)

Lisäksi:
Rantalainen Soile (englanti)
Turkki Päivi (ruotsi)
Blomberg Katja (harjoittelija)

Iltapäivätoiminta: 050 563 1361

Muu henkilökunta:

Jalasvirta Sari (keittiö)
Airaksinen Laura (koulupsykologi) 050 476 2435
Kalliopohja Mika (kiinteistönhoitaja) 050 527 5631
Kovero Piritta (ateriapalveluesimies) 050 349 8235
Tuori Tiina (kuraattori) 050 463 9340
Väisänen Anu (kouluterveydenhoitaja, ke,to) 050 416 8186