Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduhat.fi

Opettajat:

Oppimisympäristö 1 (1-2) 050 400 5568

Heikurinen Mirja (luokanopettaja)
Heikkinen Minna Maari (luokanopettaja)
Saharinen Ida (erityisluokanopettaja)
Tienhaara Mona (luokanopettaja)
(kouluohjaaja)

Oppimisympäristö 2 (3-4) 050 430 2108

Pedersen Anu-Liisa (luokanopettaja), 050 400 5459
Korhonen Juho (luokanopettaja)
Ruuska Pirkko (luokanopettaja)
Kerälä Kaisa (luokanopettaja)
Haapalainen Jaana (erityisluokanopettaja) 050 343 7208
Rättyä Eija (kouluohjaaja)
Nyman Tuula (kouluohjaaja)
Nisumäki Sonja (kouluohjaaja)

Oppimisympäristö 3 (5-6) 050 409 9962

Jalava Tuula (luokanopettaja)
Juppo Markus (luokanopettaja)
Leppänen Kati (erityisluokanopettaja)
Myllymaa Esa (luokanopettaja)
Verkkonen Outi (luokanopettaja)

Lisäksi:
Rantalainen Soile (englanti)
Turkki Päivi (ruotsi)

Iltapäivätoiminta: 050 563 1361

Muu henkilökunta:

Anttila Pekka (kouluisäntä)
Heikkinen Toni (kouluisäntä)
Jalasvirta Sari (keittiö)
Jokiniemi Maria (koulupsykologi)
Kynäkoski Johanna (kuraattori)
Tuori Tiina (kuraattori)
Johansson Mari (kouluterveydenhoitaja), 050 366 7704