Kerhotoiminta

Hattulassa pyörii koulujen ja erinäisten järjestöjen toimesta paljon erilaisia kerhoja. Koulujen oma kerhotoiminta tähtää erityisesti innostamaan lapsia itselleen uusien harrastusten ja liikuntamuotojen piiriin.

Koulujenvälistä yhteistyötä olemme pyrkineet rakentamaan pitämällä yllä mahdollisimman kattavaa kunnallista kerhotarjotinta, jotta lapset pystyisivät löytämään itseään kiinnostavaa kerhotoimintaa myös muualta kuin omalta lähikoulultaan.

Hyvän lisän koulujen itse järjestämään kerhotoimintaan tuovat erinäisten urheiluseurojen kerhot, jotka usein toimivat koulujen tiloissa, vaikkakin omien vetäjiensä johdolla.

  • Minna Niskanen
  • peruskoulun lehtori, kerhotoiminnan koordinaattori
  • Myllytie 33, 13720 Parola
  • Sivistystoimiala
  • Parolan Yhteiskoulu