Iltapäivätoiminta, kerhotoiminta

Hattulan kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2 vuosiluokan oppilaille sekä 3 – 9 luokkien erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivinä lapsen koulupäivän päätyttyä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00. Iltapäivätoiminnan paikat tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja sen järjestämisestä löydät esitteestä:

Aamu- ja iltapäivätoiminta Hattulassa -esite

Hakeminen

Iltpäivätoimintaan haku lv. 2021-2022 on päättynyt ja vapaita iltapäiväkerhopaikkoja voi tiedustella vastaavalta kouluohjaajalta.

Iltapäivätoiminnan paikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, joten  nykyisten ekaluokkalaisten tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaa uudelleen seuraavalle lukuvuodelle. Myös erityisopetuksen oppilaiden huoltajat hakevat paikkaa Wilman kautta.

Osallistumismaksut

3 h/pv, kuukausimaksu 90 €
4 h/pv, kuukausimaksu 110 €
5 h/pv, kuukausimaksu 130 €

Iltapäivätoiminnan maksu pitää sisällään välipalat ja materiaalimaksut. Maksut ovat perintäkelpoisia. Osallistumismaksusta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kuukaudessa tai jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena. Maksua ei peritä, jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden.

Muutosilmoitus ja irtisanoutuminen

Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti iltapäivätoiminnan muutostarpeesta tai lopettamisesta -lomakkeella. Lomake palautetaan omaan iltapäiväkerhoon.

Lomakkeet

ip_maksuhuojennus

Yhteystiedot toimipaikkoihin

Juteinin IP: 050 341 0673 tai 050 500 6987 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville)
Parolan IP: 050 563 1361
Pekolan IP: 050 575 3946
Nihattulan IP: 050 341 1159
Lepaa/Päiväkoti Tuulimylly IP: 050 341 6157
Yhteiskoulun IP: 050 466 7487

Hattulan iltapäivätoiminnalla myös Instagram sivut @iphattula