Iltapäivätoiminta, kerhotoiminta

Hattulan kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2 vuosiluokan oppilaille sekä 3 – 9 luokkien erityisopetuksen oppilaille. Toimintaa järjestetään arkikoulupäivinä lapsen koulupäivän päätyttyä pääsääntöisesti klo 12.00-17.00. Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 Parolan, Juteinin, Nihattulan, Pekolan kouluilla sekä Lepaalla päiväkoti Tuulimyllyssä.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja sen järjestämisestä löydät esitteestä:
Iltapäivätoiminta Hattulassa 2019-2020

Hakeminen

Vapaita paikkoja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019-2020 voi tiedustella vastaavalta kouluohjaajalta.

Hakemukset palautetaan osoitteella:

Hattula kunta / sivistystoimisto
Myllytie 33, 13720 Parola

Iltapäivätoiminnan paikka myönnetään aina lukuvuodeksi kerrallaan, joten myös nykyisten ekaluokkalaisten tulee hakea iltapäivätoiminnan paikkaa uudelleen toiselle luokalle. Myös erityiusopetuksen oppilaiden huoltajat hakevat paikkaa Wilman kautta.

Osallistumismaksut

3 h/pv, kuukausimaksu 90 €
4 h/pv, kuukausimaksu 110 €
5 h/pv, kuukausimaksu 130 €

Iltapäivätoiminnan maksu pitää sisällään välipalat ja materiaalimaksut. Maksut ovat perintäkelpoisia. Osallistumismaksuta peritään puolet, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kuukaudessa tai jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena. Maksua ei peritä, jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden.

Muutosilmoitus ja irtisanoutuminen

Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti iltapäivätoiminnan muutostarpeesta tai lopettamisesta -lomakkeella. Lomake palautetaan omaan iltapäiväkerhoon.

Lomakkeet

Ilmoittautumislomake 2019-2020
IP – Perustietolomake 2019- 2020
Muutosilmoitus ja irtisanominen
IP-maksuhuojennus 2018-2019

Yhteystiedot toimipaikkoihin

Juteinin IP: 050 341 0673 tai 050 500 6987 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville)
Parolan IP: 050 563 1361
Pekolan IP: 050 575 3946
Nihattulan IP: 050 341 1159
Lepaa/Päiväkoti Tuulimylly IP: 050 341 6157