Esi- ja perusopetus

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus muodostavat Hattulassa yhtenäisen lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Esiopetusta toteutetaan kaikissa päiväkodeissa ja myös luontoryhmissä, jotka toimivat Pappilanniemen päiväkodin Pekolan ryhmässä ja Marjahatun päiväkodissa

Perusopetuksen tavoitteena on taata kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja korkeatasoiseen opetukseen ja näin turvata oppilaille jatko-opintojen edellyttämät perusvalmiudet.

Hattulan kunnan peruskoulut; Juteinin koulu, Lepaan koulu, Nihattulan koulu, Parolan koulu, Pekolan koulu ja Parolan Yhteiskoulu (7-9 lk).