Hattula yhdessä -hanke

 

Hattula yhdessä -hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2021 – 30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan ja kolmannen sektorin välistä vuoropuhelua, aktivoida kyliä ja asuinalueita sekä lisätä kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Hanketta toteutetaan mm. käynnistämällä kyliin ja asuinalueille kumppanuuspöytiä, järjestämällä vuosittain järjestöpäivän sekä käynnistämällä uutena yhteistyön välineenä koko kunnan alueella toimivan hyvinvointineuvoston.

 

  • Heikki Konsala
  • Hankekoordinaattori
  • 050 341 4420
  • Kinnalantie 1, 13720 Parola
  • Elinvoimatoimiala
  • Katariinan kulma