Kuntalaisyhteistyö

Kuntalaisyhteistyön lähtökohtana on Kuntalain (2015/410) 22§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Tässä yhteistyössä on monimuotoinen välineistö käytössä. Osallistuva budjetointi, osallisuudenkokemuksen mittaaminen ja kumppanuuspöydät ovat eräitä esimerkkejä tästä työstä. Kuntalaisyhteistyön taustalla on ajatus kuntalaisten ja kuntaorganisaation kumppanuudesta.

 

Hattula yhdessä -hanke

Osallistuva budjetointi

Yhdistysavustukset

Yhdistystoiminta