Valtuuston kokoonpanot

Kuntalaki 14 §:

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Kari Ventola, 1. varapuheenjohtajana Ville Viitanen ja 2. varapuheenjohtajana Markus Rantsi ja 3. varapuheenjohtajana Mikko Sabel. Esittelijänä toimii kunnanhallitus.

Luottamushenkilöt, puoluejakautuminen ja nuorisovaltuutetut 2021-2025