Valtuuston kokoonpanot

Kuntalaki 14 §:

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Ville Myllymäki, 1. varapuheenjohtajana Seppo Kopra ja 2. varapuheenjohtajana Pete Herranen. Esittelijänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Puotila.

Luottamushenkilöt ja puoluejakautuminen 2017-2021