Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

6) Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii BDO Oy:n (ent. Audiator Ab) Kirsi Pelvola (kirsi.pelvola@bdo.fi) ja vastuullisena tilintarkastajana Minna Ainasvuori (minna.ainasvuori@bdo.fi).

syksyn 2021 kokousaikataulu: 21.9.,

 

Tarkastuslautakunta Henkilökoht. varajäsen
Kaj Nordeswan pj. KESK Sari Kujanpää KESK
Lasse Lilja vpj. SDP Tapio Leino SDP
Riitta-Liisa Joutsenlahti VIHR Kari Kamppinen KOK
Petri Immonen PS Ari Tuovinen PS
Hanna Malmivaara PS Anna-Maria Haaksiala PS

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi