Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

2) Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

4) Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

6) Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii BDO Oy:n (ent. Audiator Ab) Kirsi Pelvola (kirsi.pelvola@bdo.fi) ja vastuullisena tilintarkastajana Minna Ainasvuori (minna.ainasvuori@bdo.fi).

kevään 2021 kokousaikataulu:

4.1.     klo 13.00

18.1.   klo 9.00

22.2.   klo 9.00

22.3.   klo 9.00

26.4.  klo 9.00

17.5.  klo 9.00 (varapäivä)

Tarkastuslautakunta Henkilökoht. varajäsen
Erkki Pänkäläinen pj. KOK Kari Kamppinen KOK
Lasse Lilja vpj. SDP Merja Leino SDP
Antti Kemppainen VAS Hanna Jokinen VAS
Sari Kujanpää KESK Erkki Yrjölä KESK
Jaana Laine PS Seppo Söderlund PS

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi