Maankäyttöjaosto

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii maankäyttöjaosto, joka hallintosäännön mukaan vastaa valmistelun osalta elinkeino- ja elinvoima-asioista sekä niihin liittyvästä yhteydenpidosta ja suhdetoiminnasta. Näitä asioita ovat mm. merkittävät kehittämishankkeet, alueelliset yhteistyöprojektit, markkinointi, matkailun kehittäminen, maapoliittinen maanhankinta sekä maankäytön strateginen suunnittelu ja kehittäminen.

Maankäyttöjaostoon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä sekä seitsemän varajäsentä. Lisäksi jaostossa on mukana esittelijän ominaisuudessa kunnanjohtaja, asiantuntijan roolissa elinvoimajohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö. Jaosto voi halutessaan erikseen kuulla muitakin asiantuntijoita.

Maankäyttöjaoston  kokoukset 2022 järjestetään seuraavasti:

Maankäyttöjaosto 2.9.2021 -31.5.2023

Maankäyttöjaosto   Henkilökohtainen varajäsen  
Jaana Laine pj PS Pentti Pietilä PS
Lauri Hämäläinen vpj KESK Teemu Salvisto KESK
Mari Monto VIHR Riikka Aronen VIHR
Ari Viitala KOK Suvi Lankinen KOK
Aarre Lindeman SDP Tuula Mäenpää SDP
Leila Kaikkonen VAS Heimo Miettinen KD
Reijo Hallenberg KOK Matti Puotila KOK