Maankäyttöjaosto

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii maankäyttöjaosto, joka hallintosäännön mukaan vastaa valmistelun osalta elinkeino- ja elinvoima-asioista sekä niihin liittyvästä yhteydenpidosta ja suhdetoiminnasta. Näitä asioita ovat mm. merkittävät kehittämishankkeet, alueelliset yhteistyöprojektit, markkinointi, matkailun kehittäminen, maapoliittinen maanhankinta sekä maankäytön strateginen suunnittelu ja kehittäminen.

Maankäyttöjaostoon kuuluu viisi varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Lisäksi jaostossa on mukana esittelijän ominaisuudessa kunnanjohtaja, asiantuntijan roolissa elinvoimajohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä / asiantuntijana yhteyspäällikkö. Jaosto voi halutessaan erikseen kuulla muitakin asiantuntijoita.

Maankäyttöjaosto Henkilökohtainen varajäsen
Kopra Seppo KESK Pietilä Pentti KESK
Monto Mari VIHR Nieminen Tuomas VAS
Mäenpää Tuula vpj SDP Viitanen Ville SDP
Puotila Matti pj KOK Yli-Pirilä Pia KOK
Söderlund Seppo PS Aitola Nina KD