Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on luoda kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, maankäyttöön ja ympäristöön niin, että valtuuston asettamat ja hyväksymät päämäärät sekä tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallitus johtaa hallintoa, kaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tulosten arviointia, yhteensovittaa palveluiden tuottamisen sekä johtaa taloudenhoitoa, henkilöstöpolitiikkaa ja hankintatointa. Lisäksi kunnanhallitus parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, vastaa kestävän kehityksen edistämisestä sekä tehostaa päävastuualueiden välistä yhteistyötä.

Kunnanhallituksen toimialueena on valmistella valtuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Lisäksi kunnanhallituksen toimialueena on toimintojen ja talouden koordinointi, maapolitiikka ja kaavoitus, elinkeino- ja elinvoimapolitiikka, asuntopolitiikka, kuntien välinen ja muu alueellinen yhteistyö sekä suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen  kokoukset 2023 järjestetään seuraavasti:  

Kevät 2023 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 27.3., 11.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6. ja 26.6.

 

 

Kunnanhallitus  18.8.2021-31.5.2023

Nimi Puolue Henkilökohtainen varajäsen
Rydbeck Ellen KOK Yli-Pirilä Pia KOK
Mäenpää Tuula 1.vpj SDP Hämäläinen Matti SDP
Niemi Pasi         2.vpj PS Söderlund Seppo PS
Puotila Matti KOK Aitola Nina KD
Kattelus Jiri KOK Hallenberg Reijo KOK
Kopra Seppo PS Laine Jaana PS
Myllymäki Ville SDP Ojanen Timo SDP
Lokinperä Pirkko KESK Riihilahti Anne KESK
Jokinen Hanna VAS Monto Mari VIHR
Valtuustosta mukana
Ventola Kari pj PS
Viitanen Ville 1. vpj SDP
Rantsi Markus 2. vpj KOK
Sabel Mikko 3.vpj HH

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi