Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävänä on luoda kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, maankäyttöön ja ympäristöön niin, että valtuuston asettamat ja hyväksymät päämäärät sekä tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallitus johtaa hallintoa, kaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tulosten arviointia, yhteensovittaa palveluiden tuottamisen sekä johtaa taloudenhoitoa, henkilöstöpolitiikkaa ja hankintatointa. Lisäksi kunnanhallitus parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, vastaa kestävän kehityksen edistämisestä sekä tehostaa päävastuualueiden välistä yhteistyötä.

Kunnanhallituksen toimialueena on valmistella valtuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Lisäksi kunnanhallituksen toimialueena on toimintojen ja talouden koordinointi, maapolitiikka ja kaavoitus, elinkeino- ja elinvoimapolitiikka, asuntopolitiikka, kuntien välinen ja muu alueellinen yhteistyö sekä suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen kevään kokoukset 2021 järjestetään seuraavasti: 11.1, 18.1,1.2, 8.2, 15.2,  22.2, 1.3, 8.3,22.3,29.3, 6.4(tiistai), 15.4, 26.4, 3.5, 24.5 ,14.6, 21.6. ja 8.7.

 

 

Kunnanhallitus  1.6.2019-31.7.2021

Nimi Puolue
Kunnanhallitus Henkilökoht. varajäsen
Matti Puotila pj KOK Markus Rantsi KOK
Pia Yli-Pirilä KOK Tarja Lindstedt KOK
Jiri Kattelus KOK Kari Ventola KOK
Aarre Lindeman SDP Petteri Mononen SDP
Tuula Mäenpää 1. vpj SDP Marjatta Perkiö SDP
Pentti Pietilä 2. vpj KESK Ritva Viitala KESK
Nina Aitola KD Kari Virtanen KESK
Ville Viitanen SDP Hellevi Luopajärvi SDP
Mari Monto VIHR Mikko Sabel VIHR
Valtuustosta mukana
Ville Myllymäki pj SDP
Seppo Kopra 1. vpj KESK
Pete Herranen 2. vpj KOK

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi