Elinvoimajaosto

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii elinvoimajaosto, joka hallintosäännön mukaan vastaa valmistelun osalta elinkeino- ja elinvoima-asioista sekä niihin liittyvästä yhteydenpidosta ja suhdetoiminnasta. Näitä asioita ovat mm. merkittävät kehittämishankkeet, alueelliset yhteistyöprojektit, markkinointi, matkailun kehittäminen, maapoliittinen maanhankinta sekä maankäytön strateginen suunnittelu ja kehittäminen.

Elinvoimajaostoon kuuluu viisi varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Lisäksi jaostossa on mukana esittelijän ominaisuudessa kunnanjohtaja, asiantuntijan roolissa tekninen johtaja ja pöytäkirjanpitäjänä / asiantuntijana yhteyspäällikkö. Jaosto voi halutessaan erikseen kuulla muitakin asiantuntijoita.

Jäsenet

Matti Puotila (Kok), puheenjohtaja
Tuula Mäenpää (SDP), vara-pj.
Seppo Kopra (Kesk)
Seppo Söderlund (PS)
Mari Monto (Vihr)

Varajäsenet

Pia Yli-Pirilä (Kok)
Ville Viitanen (Kesk)
Pentti Pietilä (Kesk)
Nina Aitola (KD)
Tuomas Nieminen (Vas)