Toimielimet

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi valittava valtuusto, jossa Hattulassa on kaudella 2017 – 2021 yhteensä 35 jäsentä. Valtuusto päättää mm. taloussuunnitelman ja -arvion yhteydessä kunnan toiminnan päämääristä ja tavoitteista sekä karkealla tasolla määrärahojen käytöstä eri toimintoihin. Valtuusto hyväksyy myös kaikki kunnalliset johtosäännöt ja valitsee jäsenet kunnan muihin luottamushenkilöelimiin sekä johtavat viranhaltijat. Maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa valtuustolla on myös merkittävä päätösvalta. Valtuuston puheenjohtajana toimii Ville Myllymäki, 1. varapuheenjohtajana Seppo Kopra ja 2. varapuheenjohtajana Pete Herranen.

Valtuusto kokoontuu lähtökohtaisesti Juteinitalolla klo 18.00. Vuoden 2020 syksyllä kokoukset järjestetään seuraavasti: 6.8. (Petäys klo 14), 9.9., 11.11. ja 9.12. (klo 16)

 

 

Henkilökohtainen sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hattula.fi
(pl. Niina Järvinen, joka sukunimi.etunimi@hattula.fi)