Toimielimet

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi valittava valtuusto, jossa Hattulassa on kaudella 2021 – 2025 yhteensä 33 jäsentä. Valtuusto päättää mm. taloussuunnitelman ja -arvion yhteydessä kunnan toiminnan päämääristä ja tavoitteista sekä karkealla tasolla määrärahojen käytöstä eri toimintoihin. Valtuusto hyväksyy myös kaikki kunnalliset johtosäännöt ja valitsee jäsenet kunnan muihin luottamushenkilöelimiin sekä johtavat viranhaltijat. Maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa valtuustolla on myös merkittävä päätösvalta. Valtuuston puheenjohtajana toimii Kari Ventola, 1. varapuheenjohtajana Ville Viitanen ja 2. varapuheenjohtajana Markus Rantsi ja 3. varapuheenjohtajana Mikko Sabel.

Valtuusto kokoontuu lähtökohtaisesti Juteinitalolla klo 18.00. Vuoden 2022   kokoukset järjestetään seuraavasti:  21.12.

Kevään 2023 kokoukset: 18.1., 15.2., 15.3., 26.4., 24.5. ja 21.6.

Valtuustoinfot kokousviikolla maanantaisin.

 

 

Henkilökohtainen sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hattula.fi
(pl. Niina Järvinen, joka sukunimi.etunimi@hattula.fi)