Organisaatiokaavio

Alla esitetyssä kaaviossa on esitetty Hattulan kunnan henkilöstöorganisaation päärakenteet.

Organisaatiokaavio

 

Yksittäisiä tai yksikkökohtaisia työntekijöitä hakeaksenne suosittelemme henkilöhakemistoa.