Lomakkeet

Perusturva

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Asianosaisen tietopyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Potilasasiakirjapyyntö vainajan tiedoista

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

 

Perusturvan muut lomakkeet

Ansionmenetyskorvaushakemus

Asumispalveluhakemus

Avotyötoiminnan työpäivien ilmoituslomake

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus vammaispalveluiden perhehoidon päivistä

Kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajien kriteerit

Kuljetuspalveluhakemus SHL

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Säännöllisen kotihoitopalvelun maksutaulukko

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi_Hakemus

Täydentävän / ehkäisevan toimeentulotuen hakemus

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluiden hakemus_tulostettava

 

Terveydenhuollon muut lomakkeet

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto, koti- ja asumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto, vammaispalvelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

 

Sivistys

Esi-ja-koulukuljetushakemus

Sähköinen kuljetushakemus

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Iltapäivätoiminnan perustietolomake

Iltapäivätoiminnan muutosilmoitus/irtisanominen

Iltapäivätoiminnan maksuhuojennus

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Hakemus toissijaiseen kouluun tai kuntaan

Hakemus koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Oppilaspaikan hakeminen

Tilavaraushakemus

 

Varhaiskasvatus

Kerhohakemus 3-5-vuotiaat

Esi-ja-koulukuljetushakemus

Hoitosunteen irtisanominen ja hoitosuhteen muutoslomake

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Kerhopaikan irtisanominen ja kerhopaikan vaihto

Yrittäjän tuloselvityslomake

 

Tekninen

Asuntohakemus ja siihen tarvittavat liitteet

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Kaivutyöohje

Katuvalojen vikailmoitukset

Selvitys asumisoikeushakemuksen hyvaksymista varten

Varallisuuselvitys

Venepaikkavaraus

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2019

 

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Jätevesilomake

Kiinteistötietojen ilmoituslomakkeen lisäsivu

Lisäaikahakemus

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus

Yleishallinto

Tietopyyntö/asiakirjatilaus (word)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (word)

Rekisteritietojen korjaamispyyntö (word)