Muut ilmoitukset

 

Nro 16 Puolustusvoimat kutsuntakuulutus 2021 (nähtävillä 26.8.2021 saakka)

Nro 37 Hämeen ELY-keskuksen alueelle laaditaan vuoteen 2030 ulottuvaa Hämeen haja-asutuksen vesihuollon strategia. Strategiassa haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet on tunnistettu. Jatkossa korostuvat kokonaisuuden hallinta, suunnitelmallisuus ja yhteistyö. Syksyn 2021 aikana viimeistellään strategia, tavoitetila ja visio kunnilta saadun lausuntopalautteen perusteella.(nähtävillä 30.9.2021 saakka