Muut ilmoitukset

Nro 97 Tukes kuulutus varauspäätös Dragon Mining Oy (nähtävänä 19.1.2022 saakka)

Nro 99 ELY vesihoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat (nähtävänä 27.1.2022 saakka)

Nro 100 ELY Suomen merenhoitosuunnitelma (nähtävänä 27.1.2022 saakka)

Nro 101 Yleistiedoksianto jäärata

Liite Kartta jääradan sijainnista

Liite maastoliikennelain mukainen lupapäätös

Nro 102 kuulutus tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2022–2027 (nähtävänä 27.1.2022 saakka)

Nro 104 Maa-aineslupapäätös Peab Industri Oy

Nro 104 liite_1_maaaineslupapäätös_peab_industri_oy

Nro 104 liite_2_ottoalueen_sijainti

Nro 104 liite maa-aineslupa_peab_industri_oy_sekä_ratkaisu_toiminnan_aloittamisesta_muutoksenhausta_huolimatta_