Muut ilmoitukset

Nro 62 Ehdotus vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 (näht. 14.5.2021 saakka)

Nro 60 Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 (näht. 14.5.2021 saakka)

Nro 5 Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027 (nähtävänä 14.5.2021 saakka)

Nro 16 Puolustusvoimat kutsuntakuulutus 2021 (nähtävillä 26.8.2021 saakka)

Nro 17 ELY-keskus luonnonsuojelulain 24§ mukainen päätös (nähtävillä 10.5.2021 saakka)

liite 1 kuulutukseen nro 17

liite 2 kuulutukseen nro 17