Muut ilmoitukset

Muiden viranomaisten kuulutettavaksi toimittamat ilmoitukset:

 

Nro 7 Maa-aineslupahakemus (nähtävänä 15.4.2020 saakka)

Nro 8 Maastoliikennelain mukainen lupa (nähtävillä 24.4.2020 saakka)

Päätös

Liite 1 päätös

Liite 2 kartta

Nro 9 Jätehuoltomääräykset 1.4.2020 alkaen (nähtävillä 29.4.2020 saakka)

Jätelautakunta 12.3.2020 § 16

Nro 10 Kuulutus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (nähtävänä 15.4.2020 saakka)

Meluilmoitus Parola

kartta Parola