Muut ilmoitukset

 

Nro 37 Hämeen ELY-keskuksen alueelle laaditaan vuoteen 2030 ulottuvaa Hämeen haja-asutuksen vesihuollon strategia. Strategiassa haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet on tunnistettu. Jatkossa korostuvat kokonaisuuden hallinta, suunnitelmallisuus ja yhteistyö. Syksyn 2021 aikana viimeistellään strategia, tavoitetila ja visio kunnilta saadun lausuntopalautteen perusteella.(nähtävillä 30.9.2021 saakka

Nro 54 Hämeen ELY-keskus Yleistiedoksianto ruoppaus Lehijärvi Hattula (nähtävänä 27.9.2021 saakka)

Nro 59 Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksoiksi (nähtävänä 19.10.2021 saakka)

Esitys taksasta jätelautakuntaan 2022

Kiertokapulan jätetaksa 2022_esitys

Kiertokapulan TSV-taksa 2022_esitys

Nro 60 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Onnitie 3 Parola (nähtävänä 7.10.2021 saakka)

Meluilmoitus

Murskauspaikka