Muut ilmoitukset

Nro 62 Ehdotus vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 (näht. 14.5.2021 saakka)

Nro 60 Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027 (näht. 14.5.2021 saakka)

Nro 76 Kuulutus Kiertokapula Oyn jätemaksutaksa 2021 (nähtävänä 17.1.2021saakka)

Jätetaksa 2021

Pöytäkirjaote

Nro 78 Yleinen tiedoksianto ELY Vesilain mukaisen haitan poistaminen osakaskunnan vesialueelta(nähtävänä 25.1.2021 saakka)

Nro 2 Aluehallintovirasto Pyhäjärven ja Vanajaveden säännöstelyluvan muuttaminen (nähtävänä 18.2.2021 saakka)

Nro 3 ELY-keskus, Vanajaveden reitin yläosan kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2020 alkaen