Tietosuoja

Henkilötietolaki
Henkilötietolain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n tietosuoja-asetus
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistuneet. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tietosuojavastaava
Hattulan kunnan tietosuojavastaava on tiedonhallintasuunnittelija (etunimi.sukunimi@hattula.fi).

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä sekä tarjota näistä tietoa myös kuntalaisille.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet
Tälle sivulle kootaan henkilötietolain mukaisia rekisteri- ja tietosuojaselosteita. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

 

Lisää ajankohtaista tietoa tietosuojasta