Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojelu vastaa mm. ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista. Ympäristönsuojeluviranomainen osallistuu ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen sekä antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille.

Hattulan kunnan ympäristösuojelutehtävät hoitaa Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa toimiva kaupunkirakennelautakunta.

Sähköinen yhteydenottolomake ympäristösuojeluviranomaiselle

Hämeen ympäristökeskus
Vanajavesikeskus