Vesi- ja jätehuolto

Jätehuolto

Hattulan kunta siirtyi jätelain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2018 alkaen. Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluva jätteenkuljetus on Kiertokapula Oy:n hallinnoima.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

 

Hattulan alueella on 5 keräyspistettä, joiden ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Lue lisää ja katso jätepisteiden sijainti tästä.

Jätejakeen keräyspisteet kartalla

Hattula_Hämeenlinna_jätteenkuljetustiedote_020218

 

Kunnan ylläpitämä kierrätyspiste on avoinna ma-pe klo 9-12 osoitteessa Ratatie 3, 13720 Parola. Asemalla kierrätetään sähkö- ja elektroniikkaromua, metalliromua, akkuja, loisteputkia ja renkaita. Sekajätettä ja ongelmajätteitä, akkuja ja loisteputkia lukuun ottamatta, ei asemalla vastaanoteta.

Hattulan kunta on solminut käyttöoikeussopimuksen Rahkoilan maankaatopaikan ylläpidosta J. Koskenmäki Oy:n kanssa. Muutoksen tavoitteena on materiaalin kierrätyksen tehostaminen. Yritys huolehtii kaikkien Rahkoilan maankaatopaikalle kuuluvien jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja jalostamisesta.

Mm. puutarhajätteiden ja ylijäämämaan viennistä maankaatopaikalle tulee sopia käyttöoikeuden haltijan kanssa.

Rahkoilan maankaatopaikka hinnasto

Yhteydenotot: Heikki Isosomppi, puh. 044 230 5762

Kierrätyskeräysasemat
Kiertokapula
Yhteinen jätelautakunta

Vesihuolto

Hattulan kunnan vesihuoltoasiat hoidetaan Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ssä, joka on Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan yhteisesti omistama vesihuoltoyhtiö.

Vikailmoitukset:
-vesijohtoviat puh 03 6213 722 ja 03 621 3717
-viemäriviat puh 03 6213 720
-veden laatuhäiriöt 03 6212 225

Em. numerot vastaavat kaikkina vuorokauden aikoina.

HS-Vesi
Vesilaitosyhdistys

Tästä hulevesioppaaseen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivot

Yksityiskaivojen veden laadusta huolehtii kaivon omistaja. Kaivon rakenne on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja varmistua, ettei kaivoon pääse pintavesiä läpivientien, kannen tai renkaiden saumakohdista.

Vesi kannattaa myös tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy tai maistu. Suositus on kolmen vuoden välein.

Tutkimusta haluava voi kääntyä kaivovesianalyysejä tekevien laboratorioiden puoleen. Jotta analyysitulos olisi mahdollisimman luotettava, tulisi puhtaat näytepullot hakea laboratoriosta. Desinfioinnin jälkeen pitää odottaa ainakin viikko ennen uuden vesinäytteen ottamista.

Terveystarkastajalta saa neuvoja ja opastusta veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laboratoriotulosten tulkitsemisessa:

Terveystarkastaja Pirjo Suominen puhelin 03 621 3776 / pirjo.suominen@hameenlinna.fi

Hattulan vesihuollon toiminta-alue 2019:

Hattula – Yleiskartta