Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet vuonna 2022 on käsitelty elinvoimalautakunnassa 30.5.2022 (§ 103). Vuoden 2022 yksityistieavustusmääräraha kohdennetaan kunnossapitoavustuksiin. Avustushakemuksissa tulee tiekuntien huomioida teknisen lautakunnan 19.3.2019 (§ 18) hyväksymät avustuksen myöntämisperusteet.

Tiekuntien tulee hakea kunnossapitoavustusta kunnalta 31.8.2022 klo 15 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen toimisto.tekninen@hattula.fi tai postitse osoitteeseen Elinvoimatoimiala, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2022 löytyy täältä

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen

Yksityistielaki