Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteita vuonna 2022 käsitellään elinvoimalautakunnassa 30.5.2022. Tämän jälkeen tiedotamme mm. hakuajasta.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2021 löytyy täältä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen

Yksityistielaki