Katujen rakentaminen

Kunnan tehtävänä on huolehtia asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, katujen rakentamisesta, katujen, väylien ja yleisten alueiden ylläpidosta sekä katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisesta.

Kadut rakennetaan teknisen lautakunnan hyväksymien katusuunnitelmien mukaisesti. Kadut on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Käynnissä olevat kohteet: