Katujen kunnossapito

Kunnassa huolehditaan kunnan asemakaava-alueilla katujen ja kevyenliikenteenväylien kunnossapidosta. Hoidettavaa katuverkkoa on n. 59 km ja kevyenliikenteen väyliä n. 18 km. Määrä lisääntyy, kun uusia katuja rakennetaan.

Kunnalla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidosta, jotka määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Kiinteistön haltijan on pidettävä tonttinsa viereinen katualue katualueen puoliväliin saakka puhtaana roskista ympäri vuoden.

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/kadutkuntoon.pdf