Kylät ja taajamat

Kyliä ja taajamia Hattulassa

Omalta Kylältä Hämeessä -hanke

Omalta Kylältä Hämeessä – kylien elinvoimahanke

Lisätietoa kylistä löydät täältä

Hattulan kunnassa toteutettiin yhdistysohjelmahanke 2019-2020, jonka tavoitteena oli kehittää ja tiivistää niin yhdistysten (ml. kyläyhdistykset) keskinäistä kuin kuntaankin suuntautuvaa yhteistyötä sekä kartoittaa paikallisten yhdistysten tilaa ja potentiaalia. Hankkeen tuloksena syntyi yhdistysohjelma.

Yhdistysohjelmaa ryhdyttiin toteuttamaan keväällä 2021 Hattula yhdessä – Hattulan yhdistysohjelman jalkauttaminen -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteina on lisätä kuntalaisten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia sekä kunnan ja kolmannen sektorin vuoropuhelua. Hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat:
– kumppanuuspöytien toteuttaminen kyliin ja asuinalueille
– osallistuvan budjetoinnin kokeilu

Lisätietoja hankkeesta:

  • Heikki Konsala
  • Hankekoordinaattori
  • 050 341 4420
  • Kinnalantie 1, 13720 Parola
  • Elinvoimatoimiala
  • Katariinan kulma