Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita sekä maapolitiikkaan (maan osto ja myynti, etuostoasiat ym.) liittyviä asioita. Kaavoituksesta vastaava viranhaltija on tekninen johtaja.

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Hattulan kunnanhallitus on 3.6.2019 (§ 105) päättänyt asettaa Kalliolan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireille.

Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Parolan keskustan itäpuolella Kalliolan alueella. Asemakaavan muutos koskee Hattulantien ja Pälkäneentien väliin sekä Kalliolantien eteläpuolelle sijoittuvaa aluetta Kalliolan alueella. Suunnittelualue rajautuu etelässä Kalliolantiehen ja sen eteläpuoleiselle peltoalueelle. Lännessä kaava-alue ulottuu Opinkujan länsipuolelle.

Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Juteinikeskuksen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta viereisen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen suuntaan valtakunnallisesti arvokkaalla rakennetun kulttuuriympäristön alueella (RKY). Kaavan tavoitteena on muuttaa Kalliolantie kevyen liikenteen väyläksi ja katkaista liittymä Pälkäneentielle (kt57) sekä tutkia mahdollisuutta muuttaa Mierolanpelto yleiskaavassa osoitetun mukaisesti asumiseen.

Kaavahankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaluonnoskartta sekä muut valmisteluvaiheen asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä ajalla 2.1. – 3.2.2020. Valmisteluvaiheen asiakirjoihin voi käydä tutustumassa myös Hattulan kunnanvirastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15.

Kirjalliset mielipiteet hankkeesta tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, tekninen toimiala, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula 3.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaavan valmisteluaineisto:

Kalliola kaavaluonnoskartta

Kalliola asemakaavaselostus

Kalliola OAS

liite4.1_Raportti_Meluselvitys

liite4.2_EU-melu_tie_hattula_päivä

 

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto