Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita.

Kaavoituskatsaus 2021-2022

Kaavoitusasioissa yhteyshenkilönä

  • Heikki Pusa
  • maankäyttöasiantuntija
  • 050 3013 683
  • Elinvoimatoimiala
  • Pappilanniemi

 

Sattulan asemakaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Hattulan kunnanhallitus päätti 24.5.2021 asettaa Sattulan asemakaavan vireille.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa erillis-, yhdistettyihin ja rivitalomuotoisiin rakennuksiin perustuva ”50+” asuin- ja vapaa-ajan asuinalue, jolle sijoittuu n. 20-30 asuinrakennusta. Rakennuksiin voi sijoittua yksi tai useampia asuntoja rakennusta kohden. Kaava-alueelle sijoitetaan myös mahdollisuus palveluasumiseen tarkoitetulle rakennukselle tai suuremmalle asuinrakennukselle, jonka tiloissa on mahdollista tuottaa palveluja alueelle. Ranta-alueelle on tarkoituksena sijoittaa rantatoimintaa tukevia palveluja, tiloja sekä vene- ja uimarantapalveluja. Kaavassa tutkitaan samalla koko alueen kevyen liikenteen ja viheralueiden linjaukset, jotka tavoitteellisesti tukevat koko ympäröivän alueen toimintaa ja sen tulevaa kehitystä.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on MRL:n 62 pykälän mukaisesti nähtävillä 31.5.2021 alkaen Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15. Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

OAS on täydentyvä asiakirja, joten sitä täsmennetään ja täydennetään tarpeen mukaan työn aikana. Mahdolliset huomautukset OAS:n sisällöstä tulee toimittaa viimeistään 30.6.2021 osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi.

HATTULAN KUNTA

Kunnanhallitus 24.5.2021

OAS alustava 20210525 Sattula dpi-u2 04

 

Kuhamajan ranta-asemakaavan vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtävillä olo

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kuhamajan alue kaavallisesti loma-, matkailu- ja asuntovaunualueeksi. Kaavalla turvataan alueella olevien rakennusten rakennusoikeus ja osoitetaan lisärakennusoikeutta alueen toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavallisesti alueen ympärivuotisessa käytössä olevat asunto- /asuntoautopaikat sekä venesatama-alueen toiminnot.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ranta-asemakaavan luonnos ja -kaavaselostus ovat nähtävillä Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15 ajalla 31.5. – 30.6.2021.

Mielipiteensä hankkeesta voivat esittää ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ratkaisulla on vaikutusta ja kaikki kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi  viimeistään 30.6.2021 klo 15:00.

Kuhamaja kaavaselostus

KUHAMAJA-OAS

KUHAMAJA-ranta-asemakaavakartta

 

Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen

Poransaaren asemakaavahankkeen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.1.2021 – 26.2.2021. Asemakaavan luonnoksesta annetut mielipiteet ovat kunnassa käsiteltävinä ja kunta vastaa niihin käsittelyn jälkeen. Asemakaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys on tekeillä. Kaavaehdotus tulee nähtäville elo-syyskuussa 2021.

 

Kaavaluonnosaineisto:

Poransaaren akm-luonnos kaavaselostus (29092020)

Poransaaren akm luontoselvitys 2020

Poransaaren akm OAS (29092020)

Poransaaren akm kaavamääräykset 29.9.2020

Poransaaren akm kaavaluonnoskartta 29.9.2020

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Hattulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.5.2021 hyväksynyt Kalliolan asemakaavan.

Valtuuston pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 27.5.2021 alkaen kunnan verkkosivulla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/hallinto-ja-paatoksenteko/

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Kalliolan asemakaava-selostus16032021

Kalliolan asemakaava-OAS160321

Kalliola kaavakartta160321

 

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi Panssariportin asemakaavan 7.10.2020. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto‐oikeuteen, joka hylkäsi valituksen.  Hattulan kunnanvaltuuston päätös Panssariportin asemakaavan hyväksymisestä on saanut lainvoiman ja kaava on voimassa.

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Kaavakarttta hyväksyntään Hattula_Panssariportin ak ja akm_Ehdotus_29.9.2020

Hattula_Panssariportin ak ja akm_selostus_ehdotus_29092020

LIITE 1_OAS_29092020

LIITE 2_Asemakaavan_seurantalomake

LIITE 5_Valmisteluvaiheen kuulemisen palauteraportti

LIITE 6_Ehdotusvaiheen kuulemisen palauteraportti

 

Panssariportin kunnallistekniikan yleissuunnitelmat:

Liite1_Asiakirjaluettelo_Panssariportti_ktys

N1_nykytilakartta

P1_katu_pituusleikkaus+poik

P2_vht_pituusleikkaus

Panssariportti_KTYS_Kustannusarvio ryhmittain

Panssariportti_ktys_raportti_2020-04

S1_katu_suunnitelmakartta

S2_vht_hule suunnitelmakartta