Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita.

Kaavoituskatsaus 2021-2022

Kaavoitusasioissa yhteyshenkilönä

  • Heikki Pusa
  • maankäyttöasiantuntija
  • 050 3013 683
  • Elinvoimatoimiala
  • Pappilanniemi

 

Sattulan asemakaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Hattulan kunnanhallitus päätti 24.5.2021 asettaa Sattulan asemakaavan vireille.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa erillis-, yhdistettyihin ja rivitalomuotoisiin rakennuksiin perustuva ”50+” asuin- ja vapaa-ajan asuinalue, jolle sijoittuu n. 20-30 asuinrakennusta. Rakennuksiin voi sijoittua yksi tai useampia asuntoja rakennusta kohden. Kaava-alueelle sijoitetaan myös mahdollisuus palveluasumiseen tarkoitetulle rakennukselle tai suuremmalle asuinrakennukselle, jonka tiloissa on mahdollista tuottaa palveluja alueelle. Ranta-alueelle on tarkoituksena sijoittaa rantatoimintaa tukevia palveluja, tiloja sekä vene- ja uimarantapalveluja. Kaavassa tutkitaan samalla koko alueen kevyen liikenteen ja viheralueiden linjaukset, jotka tavoitteellisesti tukevat koko ympäröivän alueen toimintaa ja sen tulevaa kehitystä.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on MRL:n 62 pykälän mukaisesti nähtävillä 31.5.2021 alkaen Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) työpäivinä klo 9-15. Kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.hattula.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

OAS on täydentyvä asiakirja, joten sitä täsmennetään ja täydennetään tarpeen mukaan työn aikana. Mahdolliset huomautukset OAS:n sisällöstä tulee toimittaa osoitteeseen Hattulan kunta, kaavoitus Pappilanniementie 9, 13880 HATTULA tai sähköpostitse: toimisto.tekninen@hattula.fi.

HATTULAN KUNTA

Kunnanhallitus 24.5.2021

OAS alustava 20210525 Sattula dpi-u2 04

 

Kuhamajan ranta-asemakaavan vireille tulo ja valmisteluaineiston nähtävillä olo

Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kuhamajan alue kaavallisesti loma-, matkailu- ja asuntovaunualueeksi. Kaavalla turvataan alueella olevien rakennusten rakennusoikeus ja osoitetaan lisärakennusoikeutta alueen toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavallisesti alueen ympärivuotisessa käytössä olevat asunto- /asuntoautopaikat sekä venesatama-alueen toiminnot.

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ranta-asemakaavan luonnos ja -kaavaselostus olivat nähtävillä Hattulan kunnan virastossa (os. Pappilanniementie 9, Hattula) 31.5. – 30.6.2021.

Kuhamaja kaavaselostus

KUHAMAJA-OAS

KUHAMAJA-ranta-asemakaavakartta

 

Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen

Poransaaren asemakaavahankkeen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.1.2021 – 26.2.2021. Asemakaavan luonnoksesta annetut mielipiteet ovat kunnassa käsiteltävinä ja kunta vastaa niihin käsittelyn jälkeen. Asemakaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys on tekeillä. Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2021.

 

Kaavaluonnosaineisto:

Poransaaren akm-luonnos kaavaselostus (29092020)

Poransaaren akm luontoselvitys 2020

Poransaaren akm OAS (29092020)

Poransaaren akm kaavamääräykset 29.9.2020

Poransaaren akm kaavaluonnoskartta 29.9.2020

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Hattulan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.5.2021 hyväksynyt Kalliolan asemakaavan. Päätös on lainvoimainen ja kaava on voimassa.

Kaavan hyväksymisaineisto

Kalliolan asemakaavan selostus KV 19052021

Kalliolan asemakaavan OAS KV19052021

Kalliolan asemakaavan kartta KV19052021

 

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi Panssariportin asemakaavan 7.10.2020. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto‐oikeuteen, joka hylkäsi valituksen.  Hattulan kunnanvaltuuston päätös Panssariportin asemakaavan hyväksymisestä on saanut lainvoiman 31.5.2021 ja kaava on voimassa.

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Hattula_Panssariportin ak ja akm_kaavakartta_voimaantulo 31.5.2021

Hattula_Panssariportin ak ja akm_selostus+liitteet_voimaantulo_31052021