Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita sekä maapolitiikkaan (maan osto ja myynti, etuostoasiat ym.) liittyviä asioita. Kaavoituksesta vastaava viranhaltija on tekninen johtaja.

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.6.-24.7.2020 välisen ajan. Kaavaehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2020 aikana.

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Kalliolan_akm_2020_09_16

Kalliolan_ak_selostus_ehd-2020-05-27_pv2020-09-16

liite1_OAS_Kalliolan-akm-2020-05-06_päiv_2020-09-16

liite2_Kalliolan_Asemakaavan_seurantalomake

liite3_Kalliolan_akm_2020_05_13

liite4.1_Raportti_Meluselvitys

liite4.2_EU-melu_tie_hattula_päivä

liite4.3_EU-melu_tie_hattula_YÖ

liite4.4_EU-melu_raide_hattula_päivä

liite4.5_EU-melu_raide_hattula_YÖ

liite5_Hattula_Kalliola_asemakaava_arkeologinen inventointi 2019 (002)

liite6_Kalliola_ak_palauteraportti_2020-05-27

liite7_Kalliola_ak_muutos_palauteraportti_2020-09-07

 

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.6.-24.7.2020 välisen ajan. Kaavaehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2020 aikana.

 

Kaavan hyväksymisaineisto

Kaavakarttta hyväksyntään Hattula_Panssariportin ak ja akm_Ehdotus_29.9.2020

Hattula_Panssariportin ak ja akm_selostus_ehdotus_29092020

LIITE 1_OAS_29092020

LIITE 2_Asemakaavan_seurantalomake

LIITE 5_Valmisteluvaiheen kuulemisen palauteraportti

LIITE 6_Ehdotusvaiheen kuulemisen palauteraportti

 

Panssariportin kunnallistekniikan yleissuunnitelmat:

Liite1_Asiakirjaluettelo_Panssariportti_ktys

N1_nykytilakartta

P1_katu_pituusleikkaus+poik

P2_vht_pituusleikkaus

Panssariportti_KTYS_Kustannusarvio ryhmittain

Panssariportti_ktys_raportti_2020-04

S1_katu_suunnitelmakartta

S2_vht_hule suunnitelmakartta

 

 

 

 

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto