Kaavoitus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita sekä maapolitiikkaan (maan osto ja myynti, etuostoasiat ym.) liittyviä asioita. Kaavoituksesta vastaava viranhaltija on tekninen johtaja.

 

Kalliolan asemakaava ja asemakaavan muutos

Hattulan kunnanhallitus on 3.6.2019 (§ 105) päättänyt asettaa Kalliolan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireille.

Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Parolan keskustan itäpuolella Kalliolan alueella. Asemakaavan muutos koskee Hattulantien ja Pälkäneentien väliin sekä Kalliolantien eteläpuolelle sijoittuvaa aluetta Kalliolan alueella. Suunnittelualue rajautuu etelässä Kalliolantiehen ja sen eteläpuoleiselle peltoalueelle. Lännessä kaava-alue ulottuu Opinkujan länsipuolelle.

 

Kaavan ehdotusaineisto nähtävillä 18.6. – 24.7.2020:

Kalliolan asemakaavaehdotus 27.5.2020

Kalliolan asemakaavaehdotus, selostus 27.5.2020

liite1_OAS_Kalliolan-akm-2020-05-06

liite2_Kalliolan_Asemakaavan_seurantalomake

liite3_Kalliolan_akm_2020_05_13

liite4.1_Raportti_Meluselvitys

liite4.2_EU-melu_tie_hattula_päivä

liite4.3_EU-melu_tie_hattula_YÖ

liite4.4_EU-melu_raide_hattula_päivä

liite4.5_EU-melu_raide_hattula_YÖ

liite5_Hattula_Kalliola_asemakaava_arkeologinen inventointi 2019 (002)

liite6_Kalliola_ak_palauteraportti_2020-05-27

Panssariportin asemakaava ja asemakaavamuutos

Panssariportin asemakaava-alue on voimassa olevassa Keskeisten alueiden osayleiskaavassa osoitettu osin pientalovaltaisena asuinalueena (AP) ja osin uutena tai olennaisesti muuttuvana työpaikka-alueena (TP). Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueen länsiosa asuinrakentamiselle ja loppuosa alueesta yritystoiminnan tarpeille. Kaavaan sisältyy muutoskohteena myös kunnan kaava-alueiden ajantasaistamishankkeen (alue 4) vuonna 2012 voimaan tullut niin kutsuttu Parolan rampin toimitilarakennusten korttelialue (KTY-3), joka on jo osin rakentunut. Lisäksi laadittavassa asemakaavassa tarkastellaan alueen kulkuyhteydet ja ulkoilun ohjaamistarpeet.

Kaavan ehdotusaineisto 18.6. – 24.7.2020:

Panssariportin ak ja akm_Ehdotus_28.5.2020

Hattula_Panssariportin ak ja akm_selostus_ehdotus_28052020

Panssariportin ak ja akm_OAS_28052020

LIITE5_Palauteraportti

Panssariportin ak meluraportti

pinta-alat Panssariportin ak ja akm_Ehdotus_28.5.2020

 

Panssariportin kunnallistekniikan yleissuunnitelmat:

Liite1_Asiakirjaluettelo_Panssariportti_ktys

N1_nykytilakartta

P1_katu_pituusleikkaus+poik

P2_vht_pituusleikkaus

Panssariportti_KTYS_Kustannusarvio ryhmittain

Panssariportti_ktys_raportti_2020-04

S1_katu_suunnitelmakartta

S2_vht_hule suunnitelmakartta

 

Ehdotusvaiheiden aineistot ovat julkisesti nähtävillä 18.6. – 24.7.2020. Asiakirjoihin voi tutustua  Hattulan kunnan kirjastossa, Kauppatie 3, kirjaston aukioloaikoina.

Nähtävilläoloaikana muistutuksen voivat esittää alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa merkittävästi vaikuttaa, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä kunnan jäsenet. Muistutukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen toimisto.tekninen@hattula.fi tai osoitteella Hattulan kunta, tekninen toimiala, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula 24.7.2020 klo 15.00 mennessä.

 

 

 • Juha Prittinen
 • tekninen johtaja
 • 050 5993 447
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Yksikön johto, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto
 • Arja Kauppi
 • toimistopäällikkö
 • 050 509 0104
 • Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
 • Kaupanvahvistukset, tonttivaraukset, maankäyttö ja kaavoitusasiat
 • Tekninen toimiala
 • Tekninen hallinto