Hulevesi

Hulevesilaskutus

Hattulan kunnanvaltuusto päätti hulevesimaksutaksasta 14.11.2018 (§ 61). Huleveden määräytymisperusteet ja hulevesitaksa (valtuusto 14.11.2018)

Hattulan kunta aloittaa julkisoikeudellisen hulevesimaksun laskutuksen joulukuun 2018 aikana. Hulevesimaksulasku tullaan osoittamaan Hattulan kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille asemakaava-alueen rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.

Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautetaan hulevesimaksusta.

Maksun perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

Julkisoikeudellisen ulosottokelpoisen hulevesimaksun käyttöönotto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (22.8.2014/682/§103 n), jonka mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksun käyttöönoton myötä HS-Vesi ei enää laskuta osana jäteveden käyttömaksua hulevesien viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Tämän johdosta HS-Vesi on voinut laskea jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta.

Maksun suuruuteen vaikuttavat seikat

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön maapohjan pinta-ala ja asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Tavanomaiset pientalokiinteistöt on vapautettu pinta-ala-tarkastelusta ja niille osoitetaan pienimmän pinta-alaluokan mukainen perusmaksu.