Teknisen lomakkeet

Tekninen

Asuntohakemus

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Kaivutyöohje

Katuvalojen vikailmoitukset

Venepaikkavaraus

Rakennusvalvonta

Julkisivun värityssuunnitelma

Kiinteistötietojen ilmoituslomake

Maalämpöjärjestelmän toteutuskortti

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Purkamislupahakemus

Rakennuslupahakemus

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennusten osittainen loppukatselmus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Talousjätevesien käsittelylomake

Tarkastusasiakirja

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus