Teknisen lomakkeet

Tekninen

Asuntohakemus ja siihen tarvittavat liitteet

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Kaivutyöohje

Katuvalojen vikailmoitukset

Venepaikkavaraus

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemus 2019

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Jätevesilomake

Kiinteistötietojen ilmoituslomakkeen lisäsivu

Lisäaikahakemus

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus