Perusturvan lomakkeet

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Asianosaisen tietopyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Potilasasiakirjapyyntö vainajan tiedoista

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

Perusturvan muut lomakkeet

Edellisen asunnon kustannukset -lomake Oma Häme

Tulo- ja vähennyslomake kotihoito ja yhteisöllinen asuminen

Tulo- ja vähennyslomake ympärivuorokautinen palveluasuminen

Omahame tiedote ja tuloselvityspyyntö kotihoito ja yhteisöllinen asuminen

Omahame tiedote ja tuloselvityspyyntö ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ansionmenetyskorvaushakemus

Hakemus asumispalveluihin

Avotyötoiminnan työpäivien ilmoituslomake

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Huoli-ilmoitus

Ilmoitus vammaispalveluiden perhehoidon päivistä

Ilmoitus omaishoidon vapaapäivistä

Kotihoidon maksualennus_hakemus

Sijaishoitajan ilmoitus omaishoidonvapaapäivistä vammaispalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Täydentävän / ehkäisevan toimeentulotuen hakemus

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluiden hakemus

Terveydenhuollon muut lomakkeet

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto koti- ja asumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto vammaispalvelut

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Puolesta asioinnin sähköinen palvelu_lomake