Kunnanhallitus

IMG_0083Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, maankäyttöön ja ympäristöön niin, että valtuuston asettamat ja hyväksymät päämäärät sekä tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallitus johtaa hallintoa, kaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tulosten arviointia, yhteensovittaa palveluiden tuottamisen sekä johtaa taloudenhoitoa,
henkilöstöpolitiikkaa ja hankintatointa. Lisäksi kunnanhallitus parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, vastaa kestävän kehityksen edistämisestä sekä tehostaa päävastuualueiden välistä yhteistyötä.

Kunnanhallituksen toimialueena on valmistella valtuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Lisäksi kunnanhallituksen toimialueena on toimintojen ja talouden koordinointi, maapolitiikka ja kaavoitus, elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka, kuntien välinen ja muu alueellinen yhteistyö sekä suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva.

Kunnanhallituksen kokoukset 2019 järjestetään seuraavasti: 21.1., 18.2., 25.3., 4.4., 29.4., 3.6., 24.6., 19.8., 9.9., 7.10., 28.10., 25.11., 16.12.

Seminaaripäivät ovat: 25.3. ja 7.10.

 

Kunnanhallitus  1.6.2017-31.5.2019

Nimi Puolue
Kunnanhallitus Henkilökoht. varajäsen
Matti Puotila pj KOK Kari Ventola KOK
Pia Yli-Pirilä KOK Tarja Lindstedt KOK
Pete Herranen KOK Erkki Pänkäläinen KOK
Aarre Lindeman SDP Ville Viitanen SDP
Tuula Mäenpää 1. vpj SDP Marjatta Perkkiö SDP
Pentti Pietilä 2. vpj KESK Mikko Hyyrynen KESK
Nina Aitola KD Kari Virtanen KESK
Ritva Viitala KESK Sini Rautanen KESK
Mikko Sabel VIHR Mari Monto VIHR
Valtuustosta mukana
Ville Myllymäki pj SDP
Seppo Kopra 1. vpj KESK
Reijo Hallenberg 2. vpj KOK

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hattula.fi