Päätöksenteko

Hattulassa kunnan toiminnasta päättävät viranhaltija-Päätöksenteko
organisaatio sekä luottamustoimielimet: valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat. Päätöksenteko on julkista.

Oikealla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan muun muassa toimielinten kokoonpanoihin ja kokousaikatauluihin.

Hattula 2021 -kuntastrategia

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. (Kuntalaki 84 §).

Sidonnaisuusrekisteri