Päätöksenteko

Hattulassa kunnan toiminnasta päättävät viranhaltija-Päätöksenteko
organisaatio sekä luottamustoimielimet: valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat. Päätöksenteko on julkista.

Oikealla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan muun muassa toimielinten kokoonpanoihin ja kokousaikatauluihin.

Hattula 2021 -kuntastrategia

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. (Kuntalaki 84 §). (Tiedot päivitetään verkkoon samanaikaisesti)

 

Hattulan Perussuomalaiset ry

Hattulan Keskusta

Hattulan Kokoomus ry

Hattulan Vihreät ry

Hattulan Demarit ry