Lomakkeet

Perusturva

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Lokitietojen-tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tiedon korjaamisvaatimus

Perusturvan muut lomakkeet

Ansionmenetyskorvaushakemus

Asumispalveluhakemus

Avotyötoiminnan työpäivien ilmoituslomake

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Ilmoitus vammaispalveluiden perhehoidon päivistä

Kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajien kriteerit

Kuljetuspalveluhakemus SHL

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Säännöllisen kotihoitopalvelun maksutaulukko

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi_Hakemus

Toimeentulotuenhakemus_uusihakija

Toimeentulotukihakemus

Vaikeavammaisten kuljetushakemus

Vammaispalveluiden hakemus_tulostettava

Sivistys

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin

Koulunkäyntioikeus vieraaseen koulupiiriin tai kuntaan

Hakemus 1. vuosiluokalle toissijaiseen kouluun

Iltapäivätoimintaan_Ilmoittautumislomake 2017-18

Koulukuljetushakemus (myös esiopetus)

Oppilaspaikan hakeminen

Tilavaraushakemus

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa ja koulussa – Notification of special diet in day care or school

Varhaiskasvatus

Kerhohakemus, 3-5 -vuotiaat

Esiopetuskuljetus

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoidon tarjoajaksi

Hoitosuhteen irtisanominen ja hoitosopimuksen muutoslomake

Kerhon irtisanominen ja muutoslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Tekninen

Asuntohakemus

Asuntohakemukseen tarvittavat liitteet

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Katuvalojen vikailmoitukset

Kunnan tieavustus

Yksityistie talousarvio

Venepaikkavaraus

Terveys

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus 2016

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto_kotiasumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto_vammaispalvelut

Terveysaseman vaihto

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkastuspyyntö potilasrekisteritietojen katselusta Hattula

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilörekisteriin telletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8.12.2015, § 159

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Jätevesilomake

Lisäaikahakemus

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus