Lomakkeet

Perusturva

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Lokitietojen-tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tiedon korjaamisvaatimus

Perusturvan muut lomakkeet

Ansionmenetyskorvaushakemus

Asumispalveluhakemus

Avotyötoiminnan työpäivien ilmoituslomake

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Ilmoitus vammaispalveluiden perhehoidon päivistä

Kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajien kriteerit

Kuljetuspalveluhakemus SHL

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Säännöllisen kotihoitopalvelun maksutaulukko

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi_Hakemus

Toimeentulotuenhakemus_uusihakija

Toimeentulotukihakemus

Täydentävän / ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluiden hakemus_tulostettava

Terveydenhuollon muut lomakkeet

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto, koti- ja asumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto, vammaispalvelut

Terveysaseman vaihto

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkastuspyyntö potilasrekisteritietojen katselusta 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Sivistys

Esi- ja koulukuljetushakemus

Iltapäivätoiminnan hakulomake 2018-2019

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa ja koulussa – Notification of special diet in day care or school

Hakemus toissijaiseen kouluun

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Koulunkäyntioikeus vieraaseen kuntaan tai toissijaiseen kouluun

Oppilaspaikan hakeminen

Tilavaraushakemus

 

Varhaiskasvatus

Kerhohakemus 3-5 -vuotiaat

Esi- ja koulukuljetushakemus

Hoitosuhteen irtisanominen ja hoitosuhteen muutoslomake

Ilmoitus yksityisestä perhepäivähoidosta

Kerhopaikan irtisanominen ja kerhopaikan vaihto

Yrittäjän tuloselvityslomake

Tekninen

Asuntohakemus

Asuntohakemukseen tarvittavat liitteet

Asumisoikeushakemus

Katu- ja sijoituslupahakemus

Kaivutyöohje

Katuvalojen vikailmoitukset

Kunnan tieavustus

Yksityistie talousarvio

Venepaikkavaraus

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Jätevesilomake

Lisäaikahakemus

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus