Lomakkeet

Perusturva

Perusturvan rekistereitä koskevat lomakkeet

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Lokitietojen-tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tiedon korjaamisvaatimus

Perusturvan muut lomakkeet

Ansionmenetyskorvaushakemus

Asumispalveluhakemus

Avotyötoiminta_työmatkakorvaus

Avotyötoiminta_työpäivät

Hoitoilmoitus erityishuollon perhehuollosta

Kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajien kriteerit

Kuljetuspalveluhakemus SHL

Kuukausittainen tapaamisraportti

Lastensuojeluilmoitus

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Omaishoidontuen hakemus alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuen hakemus yli 65-vuotiaat

Sosiaalinen luotto

Säännöllisen kotihoitopalvelun maksutaulukko

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi_Hakemus

Toimeentulotuenhakemus_uusihakija

Toimeentulotukihakemus

Vaikeavammaisten kuljetushakemus

Vammaispalveluiden hakemus_tulostettava

Sivistys

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aiemmin tai vuotta myöhemmin

Koulunkäyntioikeus vieraaseen koulupiiriin tai kuntaan

Hakemus 1. vuosiluokalle toissijaiseen kouluun

Iltapäivätoimintaan_Ilmoittautumislomake 2017-18

Koulukuljetushakemus (myös esiopetus)

Oppilaspaikan hakeminen

Tilavaraushakemus

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa ja koulussa – Notification of special diet in day care or school

Varhaiskasvatus

Kerhohakemus, 3-5 -vuotiaat

Esiopetuskuljetus

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoidon tarjoajaksi

Hoitosuhteen irtisanominen ja hoitosopimuksen muutoslomake

Kerhon irtisanominen ja muutoslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Tekninen

Asuntohakemus

Asuntohakemukseen tarvittavat liitteet

Asumisoikeushakemus

Katuvalojen vikailmoitukset

Kunnan tieavustus

Yksityistie talousarvio

Venepaikkavaraus

Terveys

eOmahoito -sopimusehdot

Rintamaveteraanien kotiin annettavat avopalvelut hakemus 2016

Terveysaseman valinta

Terveydenhuoltolausunto_kotiasumispalvelut

Terveydenhuoltolausunto_vammaispalvelut

Terveysaseman vaihto

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Tarkastuspyyntö potilasrekisteritietojen katselusta Hattula

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilörekisteriin telletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8.12.2015, § 159

Rakennusvalvonta

Julkisivujen värityssuunnitelma

Jätevesilomake

Lisäaikahakemus

Maisematyölupahakemus

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemus

RH1

RH2

Selvitys rakennusjätteestä

Suunnittelijankelpoisuudenarviointi

Toimenpidelupahakemus

Työnjohtajan hakemus