Kunnan ilmoitukset

Kunnan ilmoitukset

Kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnanvirastossa Pappilanniemessä,
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula. Avoimiin työpaikkoihin voit tutustua etusivun
”Työpaikat” -linkin kautta. Samasta yhteydestä löytyy myös linkki hankintoihin.

Rakennusvalvonnan julkipanoilmoitukset

 

Kaavoitus / Herniäisten asemakaava / ajantasaistaminen

Vuonna 2010 kaavaluonnoksena nähtävillä olleesta Hattulan kunnan ajantasaistamis- ja laajennushankkeen suunnittelualueesta on irrotettu Herniäisten alue omaksi suunnittelualueekseen.
Herniäisten alueen kaavaluonnos ja muu valmisteluvaiheen aineisto ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä ajalla 27.4. – 29.5.2017Lue lisää.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
Vuoden 2017 yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat YTL:n mukaisten Hattulan kunnan alueella olevien tiekuntien haettavissa. Edellisenä vuonna kunnossapitoavustusta saaneen tiekunnan tulee liittää hakemukseensa selvitys vuoden 2016 avustuksen käytöstä. Hakemus- ja talousarviolomake löytyvät kunnan verkkosivuston etusivulta (www.hattula.fi / Lomakkeet ). Lomakkeita saa myös Juteinitalon palvelupisteestä (os. Kauppatie 3, Parola) kirjaston aukioloaikoina.

Avustukset järvien suojelua edistäviin hankkeisiin
Vuoden 2017 järvien suojeluavustukset ovat Hattulan kunnan alueella sijaitsevien vesistön suojeluyhdistysten haettavissa. Vapaamuotoisiin hakemuksiin tulee liittää vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Uuden hakijan tulee toimittaa myös yhdistyksen säännöt.

Edellä mainitut avustushakemukset tulee toimittaa 5.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Hattulan kunta, tekninen yksikkö, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula tai sähköpostitse osoitteeseen hattulan.kunta@hattula.fi.