Tiedote tien katkaisusta Viertotiellä

Parolan keskustassa Viertotie väliltä Nuohoojantie Punojantie katkaistaan liikenteeltä
viemäri- ja vesitöiden johdosta
Lue lisää: Tien katkaisu Viertotie