Ehkäisevä päihdetyö

Kouluilla ja nuorisotiloilla tehtävä ehkäisevä päihdetyö

Nuorisotoimi järjestää kouluille päihdekasvatusoppitunteja ja teemapäiviä, osallistuu vanhempainiltoihin, jakaa keväisin kotiin jaettavien kirjeiden mukana päihdetietoutta, ja tarpeen mukaan nuorisotyöntekijä keskustelee nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa päihteistä. Kaikki kunnan nuorisotoiminta on päihteetöntä. Esimerkiksi nuorisotiloilla noudatettavassa Yhteisessä välittämisen mallissa kaikenlainen päihteettömyys korostuu. Vuosittaisella valtakunnallisella Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla järjestetään teeman mukaista toimintaa yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa. Moniammatillinen yhteistyö koordinoidaan ensisijaisesti Hattula-verkon kautta.

Seudullinen ehkäisevä päihdetyö

A-klinikkasäätiön Hämeenlinnan yksikön ehkäisevän päihdetyön koordinoima seuturyhmä (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) kokoontuu yhdessä muutamia kertoja vuodessa suunnittelemaan seudullisia ehkäisevän päihdetyön koulutuksia, tempauksia, ja jakamaan tietoa. Seudullisella ehkäisevän päihdetyön sivustolla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ym.

Ehkäisevän päihdetyön viikko
Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö
Yhteinen välittämisen malli

Hyödyllisiä linkkejä:ehkaiseva_paihdetyo

http://www.fressis.fi/
http://kannikapina.fi/
http://serialkiller.fi/
http://www.paihdelinkki.fi/
http://www.varjomaailma.fi/
http://www.yad.fi/
http://www.a-klinikka.fi/
http://www.stumppi.fi/portal/etusivu