Yrittäjien aamukahvit ja matkailutoimijoiden aamukahvit

Hattulan kunta järjestää yrittäjien aamukahvitilaisuuden 22.5. klo 8-9 Parolan Rosollissa. Aiheena mm. Panssariportin elinkeinoalueen kaavoitus. Ilmoittautumista ei vaadita, tervetuloa!

Kunta järjestää lisäksi matkailualaan kytkeytyville yrittäjille (ruoka, kuljetus, majoitus, erilaiset palvelut, tapahtumat, jne.) ja muille toimijoille suunnatun aamukahvitilaisuuden Panssarimuseon kahvilassa 29.5. klo 8 alkaen. Paikalla myös Jutta Äijälä Elinvoimaa Hämeeseen -yhdistyksestä kertomassa esimerkiksi siitä, millaisia palveluita ja tukea yhdistyksen kautta on saatavilla jäsenilleen. Ilmoittautumista ei vaadita, tervetuloa!

 

 

Julkaistu 1. kerran 29.4.*

Avustukset järvien suojelua edistäviin hankkeisiin 2019

 

Vuoden 2019 järvien suojeluavustukset ovat Hattulan kunnan alueella sijaitsevien vesistön suojeluyhdistysten haettavissa. Vapaamuotoisiin hakemuksiin tulee liittää vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Uuden hakijan tulee toimittaa myös yhdistyksen säännöt.

 

Avustushakemukset pyydettyine liitteineen tulee toimittaa 17.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Hattulan kunta, tekninen toimiala, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto.tekninen@hattula.fi

Kunnanvaltuuston kokous 14.5.2019

Kunnanvaltuuston kokous 14.5.2019 klo 18.00 Juteinikeskuksella

Kunnanvaltuusto kokoontuu tiistaina 14.5.2019 kello 18.00 Juteinikeskuksella, osoite Opinkuja 2, Parola käsittelemään alla olevat asiat. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla 21.5.2019 alkaen.

§ 11 Käsittelyjärjestys
§ 12 Valtuustoaloite kotipalvelutyöntekijän viran perustamisesta
§ 13 Valtuustoaloite nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
§ 14 Valtuustoaloite lasten kasvun ja kehityksen tukena
§ 15 Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylien rakentamisesta Tyrvännöntien ja Merventien varteen
§ 16 Valtuustoaloite aktiivimalli Hattulassa
§ 17 Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista vuonna 2018
§ 18 Koti- ja asumispalveluiden hinnat 2019
§ 19 Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen
§ 20 Aiesopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi
§ 21 Tehtaantien ja Sähkönkujan yritystonttien myyntihinnat
§ 22 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ja vaali
§ 23 Kunnanhallituksen toimikausi ja vaali
§ 24 Perusturvalautakunnan toimikausi ja vaali
§ 25 Sivistyslautakunnan toimikausi ja vaali
§ 26 Teknisen lautakunnan toimikausi ja vaali
§ 27 Rakennuslautakunnan toimikausi ja vaali

 

Ville Myllymäki
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Parolan kampushankkeesta avoin keskustelutilaisuus

Kuntalaisille järjestetään Parolan kampushankkeeseen liittyen avoin keskustelutilaisuus Juteinitalolla tiistaina toukokuun 7. päivänä kello 18. Tilaisuudessa kuntalaiset voivat antaa palautetta hankkeeseen liittyen ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Palaute otetaan huomioon hankesuunnitelmassa ja sitä seuraavassa kilpailutusprosessissa.

Lämpimästi tervetuloa!

Aamupäivätoiminnan kokeilu alkaa syksyllä

Kunta pilotoi syksyllä 2019 aamupäivätoimintaa Juteinin koululla, Parolan koululla ja Pekolan koululla. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ykkösluokkalaisille.

Katso lisätietoja: https://www.hattula.fi/palvelut/sivistys/perusopetus/aamupaivatoiminta/

  • Annika Oksanen
  • vastaava kouluohjaaja, IP-asiakkuudet
  • 050 911 1009
  • Opinkuja 2, 13720 Parola
  • Sivistystoimiala
  • Aamu/iltapäivätoiminta, Juteinin koulu