Operatiivinen johto

Kunnan keskushallinnosta vastaa kunnanjohtaja Lauri Inna.

Johtoryhmän jäsenet:

Harri Toivonen, hallintojohtaja
Annu Kalliaisenaho, talous- ja henkilöstöjohtaja
Anitta Leinonen, perusturvajohtaja
Jari Wihersaari, sivistysjohtaja
Juha Prittinen, tekninen johtaja
Launo Haapamäki, kehittämiskoordinaattori (sihteeri)