Ohjeet sähköisen päivähoitohakemuksen täyttämiseen

Sähköinen asiointi toimii parhaiten selaimilla; Internet Explorer (versio 7, 8 ja 9), Google Chrome, Mozilla Firefox , Opera ja Safari.

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla.
Jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta pitää täyttää oma päivähoitohakemus.

Kirjautumisen jälkeen:

Valitkaa sivun yläreunasta päivähoito.
Lomakkeen otsikoiden perässä olevaa ?-merkkiä painamalla saatte ohjeita ko. kentän täyttämiseen.
Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikatkaa ilmoituspalkkia ja sallikaa ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla   varhaiskasvatus.toimisto@hattula.fi
Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus.
Hakemuksen lähettämisen jälkeen voitte tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen.

Tarkempia sivukohtaisia ohjeita

sivu 1/4

  1. Lapsen tiedot

Osoite: Lapsen osoite päivähoidon toivottuna alkamispäivänä. Jos osoite ei vielä ole tiedossa, laittakaa lapsen nykyinen osoite.

  1. Huoltajan tiedot

Ohjelma tuo lapsen 1. huoltajaksi kirjautumiseen käytettyjen verkkopankki-tunnusten haltijan. Käyttäkää saman huoltajan verkkopankkitunnuksia perheen kaikkien lasten hakemuksiin.

Korkein maksu: Valitkaa tämä kohta, mikäli hyväksytte korkeimman päivähoitomaksun. Mikäli haluatte päivähoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotiedot päivähoidon alkamiskuukauden aikana, os: Hattulan kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Kauppatie 3, 13720 Parola.

Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

  1. Muiden perheenjäsenien henkilötiedot

Lisätkää perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa päivähoitomaksuun. Jos sisarus on jo kunnallisesa päivähoidossa, laita täppä kohtaan ”Kunnallisessa hoidossa”.

  1. Maksulaskuri

Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

sivu 2/4

  1. Lapsen nykyinen hoitopaikka

Jos haluatte lapsellenne siirron toiseen päivähoitopaikkaan, täyttäkää päivähoitohakemus ja tiedot lapsen nykyisestä hoitopaikasta. Siirtotoiveen perustelut merkitään kohtaan 8, lisäselvitykset.

  1. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja aika

Hoitopaikka: Valitkaa 1-3 päivähoitopaikkatoivetta.
Hoidopaikka vaihtoehdot: päiväkoti ja perhepäivähoito.
Jos ette osaa valita mitään tiettyä hoitopaikkaa, laittakaa alue tai alueet, mistä hoitopaikkaa haette.

Hoitopaikkojen esittely löytyy osoitteesta hattula.fi/varhaiskasvatus/päiväkodit

Hoidon toivottu alkamispäivämäärä: Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä toivomanne hoitopaikan  varhaiskasvatuksen palveluesimieheen, yhteystiedot  hattula.fi/varhaiskasvatus
Hoidon tarpeen päättymistä ei välttämättä tarvitse laittaa.

Hoitoaika: Mikäli päivittäinen hoitoaika vaihtelee, eikä sitä pysty laittamaan kohtaan 6, merkitkää hoitoajat kohtaan 8, lisäselvitykset.

Hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa: Merkitkää tarvittavien hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa.
Vaihtoehdot: 10 päivää, 15 päivää tai kokoaikainen.

Vuoro- / iltahoito: Vuorohoitoa tai iltahoitoa annetaan niille lapsille, joiden molemmat huoltajat tai perheen ainoa huoltaja on vuorotyössä tai ammatillinen opiskelu sitä säännöllisesti edellyttää.

Vuorohoidon tarve: Valinta ”kyllä” avaa lisävalinnat ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaihoidontarpeesta. Kun hoidontarpeeseen vastaa kyllä, aukeaa uusi ruutu, johon arvoidaan montako päivää kuukaudessa.

Ilta- ja vuorohoidon järjestäminen:   Pappilanniemen päiväkodissa iltahoitoryhmä Usvalinnut tarjoaa hoitoa arkipäivisin klo 5.30-22.30 välillä vanhempien työaikojen perusteella.   hattula.fi/päiväkoti pappilanniemi Yö- ja viikonloppuhoito ostetaan edullisimman päivähoitohinnan mukaan.

sivu 3/4

  1. Lapsen terveydentila

Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, allergiat, terveydentila ym. kirjalliset lausunnot  osoitteeseen: Hattulan kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Kauppatie 3, 13720 Parola.

sivu 4/4

  1. Lisäselvitykset

Tähän voitte laittaa mm:

– lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan äidin / isän osoite,
– mahdollinen äkillinen työllistyminen tai opiskelupaikan saanti,
– perheen lemmikkieläimet,
– vuorohoitotarpeeseen ja päivittäisiin hoitoaikoihin liittyvää tietoa,
– muuttajien nykyinen / tuleva osoite ja muuton oletettu aikataulu
– tai muuta sellaista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän.

Tulostakaa tai tallentakaa hakemuksenne sen lähettämisen jälkeen.