Hakeminen päivähoitoon

Päivähoitoon hakeminen 2017
– esiopetushakemukset 6.-24.2.2017
– päivähoito- ja kerhohakemukset 6.-10.3.2017

Esioppilaan kuljetushakemus ja kuljetusten kriteerit. Kuljetushakemukset tulee toimittaa lomakkeessa mainittuun osoitteeseen 28.4.2017 mennessä.

***

Päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkaminen ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Päivähoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella.

Päivähoitohakemuksen täyttäminen edellyttää huoltajan kirjautumista palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan.

Jos hakija ei pysty sähköistä palvelua käyttämään, päivähoitohakemuksen voi hakea varhaiskasvatustoimistosta os. Merventie 10, 13720 Parola.

Mikäli päivähoidon tarve on kiireellinen (kahden viikon järjestelyaika työllistymisestä tai opiskelusta johtuen) sähköisen hakemuksen lisäksi ottakaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla palvelusuunnittelijaan.

  • Erja Tammi
  • Perhepäivähoidon ohjaaja, palvelusuunnittelu
  • 050 386 3129
  • Honkatie 4, 13720 Parola
  • Päiväkoti Viiriäinen
  • Sivistysyksikkö
  • Tiitiäinen/Viiriäinen

Sähköiselle päivähoitohakemukselle

Ohjeet sähköisen päivähoitohakemuksen täyttämiseen

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen

Ohjeet esiopetuksen ilmoittautumiseen

Päivähoitohakemus

Irtisanominen ja hoitosopimuksen muutoslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitopaikkaa, täyttäkää myös päivähoitohakemus.