Avoin toiminta

Avoin päiväkoti

Avoin varhaiskasvatustoiminta on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tai isovanhemmille. Avoin päiväkoti tarjoaa kohtaamispaikan, jossa aikuiset ja lapset voivat olla yhdessä, tavata toisia vanhempia ja lapsia, tutustua ja saada sosiaalisia kontakteja sekä keskinäistä vertaistukea arjen vanhemmuuteen. Avoimen päiväkodin toiminnan ajatuksena on yhteisöllisyys, yhdessä toimiminen, osallisuus, vertaistuki, arjen vanhemmuuden vahvistaminen.

Avoin päiväkoti tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen leikkiin, yhteiseen tekemiseen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen. Lapsi saa harjoitella leikeissä ja erilaisissa pienimuotoisissa toiminnoissa oman turvallisen aikuisen kanssa ryhmässä toimimisen tapoja ja sääntöjä. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta sekä harjoittaa kaveritaitoja.

Varhaisen tuen ohjaaja suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa yhdessä kävijöiden sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa avoimen päiväkodin toimintaa. Avoimessa päiväkodissa on mahdollista järjestää erilaisia teemallisia tapahtumia. Ajatuksena on hyödyntää kävijäperheiden voimavaroja yhteisen toiminnan järjestämiseksi. Avoimen päiväkodin toimintaa on hyvin pitkälle mahdollista muokata kävijöidensä tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, tervetuloa mukaan!

ryhmä ke klo 8.30 – 11.30
ryhmä ke klo 12.30-15.30

Avoimen päiväkodin ohjelma helmi-maaliskuu

Avointa toimintaa kevät 2017

 

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka; IP koordinaattori
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Anne Rajahalme
 • varhaisen tuen ohjaaja
 • 050 302 4470
 • Parolantie 53, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Avoin varhaiskasvatus