Oppilaspaikan hakeminen

Koulupaikkan hakeminen

Hattulan kunta toimii yhtenä oppilaaksiottoalueena. Näin voidaan oppilasmäärää eri koulujenkesken tasata ja saada kaikkiin kouluihin mahdollisimman tasasuuruisia opetusryhmiä.

Koulupaikkaa haetaan täyttämällä hakemus, joka palautetaan allekirjoitettuna Hattulan sivistystoimistoon, Myllytie 33, 13720 Parola. Löytyy kohdasta Lomakkeet.

Mikäli teille on jo määritelty lähikoulu, mutta haluatte vaihtaa toissijaisen kouluun, tulee teidän täyttää hakemus koulupaikan vaihdosta. Toissijaisen kouluun haettaessa, huoltaja vastaa mahdollisesta koulukuljetuksesta.

Koulunkäynnin aloittaminen säädettyä aiemmin tai myöhemmin

Mikäli haette lapsellenne lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta aiemmin tai myöhemmin, tulee teidän täyttää hakemus (löytyy kohdasta Lomakkeet). Hakemukseen tulee liittää psykologin tai lääkärin lausuto.

Lähikoulun määrittelyssä otetaan huomioon

  1.  Oppilaan terveydentilan liittyvä tai muu erityinen syy
  2.  Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy ajo. koulua
  3.  Oppilaan koulumatka on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen