Iltapäivätoiminta

 

Koululaisten iltapäivätoiminta 2016-2017

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on antaa lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulutyön jälkeistä aikaa sekä osallistua aikuisen ohjauksessa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.

Hattulassa järjestetään perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3. – 9. luokkien erityisoppilaille.

Toiminnan järjestäminen

Hattulassa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestää Hattulan kunta. Toimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla; Juteinin koululla, Parolassa, Pekolassa, Nihattulassa ja Lepaalla.

IP Juteinin koulu 050 341 0673
IP Parola 050 563 1361
IP Pekola 050 575 3946
IP Nihattula 050 341 1159
IP Lepaa 050 341 6157

Iltapäivätoimintaa järjestetään kouluilla tai koulujen välittömässä läheisyydessä, jolloin lapsen tarvitsee kulkea vain oman koulupihan läpi päästäkseen iltapäivätoimintaan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden (11.8.2016–3.6.2017) arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina.

Toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminta

Kaikissa iltapäivätoimintaryhmissä noudatetaan Hattulan kunnan koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa mutta painotukset vaihtelevat ohjaajien vahvuuksien ja toimintapaikan mukaan. Iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvopohjaan, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan sisältöinä ovat esimerkiksi liikunta, leikki, ulkoilu, pelit, retket, juhlat, kädentaidot, ilmaisutaito, musiikki, arkiaskareet, kestäväkehitys sekä erilaiset tiedolliset aihepiirit. Lasta autetaan tarvittaessa läksyjenteossa, mutta lopullinen vastuu lasten läksyjenteosta on lapsella ja vanhemmilla.

Vakuutus

Toiminnassa mukana oleva lapsi on vakuutettu järjestävän tahon puolelta ja sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksutonta. Lapsen on tultava iltapäivätoimintaryhmään suoraan koulusta, lyhintä reittiä käyttäen, jotta vakuutus korvaa mahdolliset vahingot.

Välipala

Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala. Välipala sisältää vaihdellen esim. leipää, leikkelettä, juustoa, kasviksia, hedelmiä, kiisseliä, marjakeittoa ja jogurttia.

Maksut

Kunta perii toiminnan järjestäjänä lukuvuonna 2016–2017 toimintamaksuina 90/110/130 € kuussa.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltaja voi hakea iltapäivätoiminnan maksun alentamista tai poistamista. Maksu voidaan alentaa tai poistaa, jos huoltaja esittää perustellun syyn (esimerkiksi perheen pienituloisuus) ja varaa keskusteluajan koulukuraattorille. Sivistysjohtaja tekee päätöksen maksun alentamisesta tai poistamisesta kuraattorin tapaamisen jälkeen. Maksuhuojennuspäätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Asiakasmaksujen puolitus tai perimättä jättäminen alkavat aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, kun tarvittavat tositteet on toimitettu ja keskustelu kuraattorin kanssa käyty.

Iltapäivätoiminnan maksuhuojennusperiaatteet

Hinnat: 1.8.2016 alkaen 

Koko kuukausi
3  h / 90,00 €
4 h / 110,00 €
 5 h / 130,00 €

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

Palvelun tarpeen muutoksista ilmoitetaan ohjaajalle kirjallisesti kaksi viikkoa aikaisemmin,  kun palveluntarve muuttuu. Maksumuutos tehdään seuraavan kuun alusta lähtien, ei kesken kuukautta. Maksut 1.8.2016 alkaen.

Muutosilmoitus / irtisanoutuminen

Lapsi osallistuu

toimintaan

Kuukausimaksu € Sairaana yli 10 päivää Sairaana koko kalenteri-
kuukauden
Poissa koko kalenteri-
kuukauden
3h/pv päivittäin 90 45 0 45
4 h/pv päivittäin 110 55 0 55
5h/pv päivittäin 130 65 0 65

Huoltajien vastuut

Huoltajien vastuulla on ilmoittaa lukujärjestysmuutoksista sekä lapsen poissaoloista iltapäivätoimintaan. Huoltaja ilmoittaa lapsen iltapäivätoiminnan lopettamisesta tai palvelutarpeen muutoksista kirjallisesti toimipaikkaan, mistä ilmoitus välitetään ip- toiminnan koordinaattorille.

Muutosilmoitus / irtisanoutuminen

Huoltajat vastaavat siitä, että lapsella on riittävä ja säänmukainen vaatetus ja tarvittaessa sisäkengät tai tossut.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintaan vapaita paikkoja voi tiedustella iltapäivätoiminnan koordinaattorilta. Mikäli haet, täytä oheinen ilmoittautumislomake  ja palauta Hattulan sivistystoimistoon Myllytie 33, 13720 Parola.

IP_Ilmoittautumislomake 2017-2018 syksyllä 10.8.2017 alkavaan toimintaan.

 • Sari Sahlman
 • varhaiskasvatuksen palveluesimies, asiakkuudet ja pedagogiikka; IP koordinaattori
 • 050 5768 904
 • Merventie 10, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Noora Palonen
 • vastaava kouluohjaaja
 • 050 911 1009
 • Opinkuja 2, 13720 Parola
 • Sivistysyksikkö
 • Aamu/iltapäivätoiminta, Juteinin koulu