Kunnanhallitus

IMG_0083Kunnanhallituksen tarkoituksena on luoda kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä sidosryhmien kanssa vaikuttaa kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin, henkiseen kehitykseen, maankäyttöön ja ympäristöön niin, että valtuuston asettamat ja hyväksymät päämäärät sekä tavoitteet toteutuvat.

Kunnanhallitus johtaa hallintoa, kaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tulosten arviointia, yhteensovittaa palveluiden tuottamisen sekä johtaa taloudenhoitoa,
henkilöstöpolitiikkaa ja hankintatointa. Lisäksi kunnanhallitus parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, vastaa kestävän kehityksen edistämisestä sekä tehostaa päävastuualueiden välistä yhteistyötä.

Kunnanhallituksen toimialueena on valmistella valtuuston käsiteltävät asiat, huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa kunnan hallintoa. Lisäksi kunnanhallituksen toimialueena on toimintojen ja talouden koordinointi, maapolitiikka ja kaavoitus, elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka, kuntien välinen ja muu alueellinen yhteistyö sekä suhdetoiminta ja yleinen kuntakuva.

Toukokuulle 2017 saakka kunnanhallituksen kokoukset järjestetään maanantaisin 23.1., 13.2., 27.2., 6.3., 27.3., 18.4. (tiistai), 8.5. ja 29.5.

 

Kunnanhallitus 2015 – 5/2017

Hanska Elina KOK Pelonperä 4
13720 Parola
050 5206 678
Lindeman Aarre
PS
Katajalevontie 83
13720 Parola
040 5413 177
Luopajärvi Hellevi, I vpj.
SDP
Tuulitie 18
13720 Parola
0500 946 948
Myllymäki Ville
SDP
Tyrvännöntie 401
14610 Lepaa
050 4121 323
Mäenpää Tuula
SDP
Kenttäkuja 4
13720 Parola
040 8440 283
Pietilä Pentti
KESK
Vanhankirkontie 11
13720 Parola
03 6372 367
Pänkäläinen Erkki
KOK
Saarelantie 4 G
13720 Parola
044 5569 807
Ventola Kari, pj.
KOK
Ventolantie 48
13720 Parola
0400 413 249
Viitala Ritva,  II vpj.
KESK
Katajatie 11
13720 Parola
040 3593 247